Новости 2015

10.12.2015

Narva jõe kanjoni tugimüüri ekspertiisi valmimine

2015. aasta detsembris valmis Narva jõe kanjoni tugimüüri ekspertiis. Ekspertiisi valmimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Ekspertiisiga määrati kindlaks tugimüüri tänane seisund, tööde hulgas teostati geoloogilised uurimistööd (3 puurauku) ja mõõdistati müüritise osade tugevus. Töö käigus uuriti ala muinasmälestisest kuni Georgi kanali tugimüürini. Varisemisohtlikuks (osalt varisenud) on loetud Kreizbergi pargi alune tugimüüri osa ja sellega piirnev silla kaldatugi. Suures osas varisemise on põhjustanud vale tarindisüsteem ja põhjavete poolt põhjustatud kahjustused.

Ekspertiisi käigus saadud tulemuste põhjal tellib Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (või muu Narva Linnavalitsuse ametiasutus) ehitusprojekti ja otsib võimalusi projekti rahastamiseks. Narva kanjoni arendamiseks on plaanis taotleda raha Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist. Eeltaotlus on juba lülitatud Ida-Virumaa konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavasse ja Rahandusministeeriumi poolt ära kinnitatud.

Järgmisele aastale plaanitud tööd: ehitusprojekti, teostatavus-tasuvusanalüüsi ja taotluse koostamine.

Tegevuste lõpptulemusena korrastakse Narva jõe kanjoni kaldal asuv park ja avatakse see linna elanikele ja külastajatele kanjoni vaatlemiseks ehk võimaldakse Narva linna elanikele ja külastajatele Narva jõe kanjoni maastikukaitseala kaitse-eeskirja punktidest 5 ja 7 tulenevat õigust.


Dmitri Koroljov
Projekti eest vastutav isik

Ekspertiisi fail: pdf


14.10.2015

Установление географического наименования (Vee tee)

Департамент Архитектуры и Городского Планирования сообщает об установлении географического наименования (Vee tee). Проект распоряжения установления географического названия опубликовали 14.09.2015 на сайте города Нарвы www.narva.ee и сайте департамента www.narvaplan.ee. Возражений или предложений по данному сообщению к сроку 29.09.2015 получено не было.


16.09.2015

Hanketeade

Hankekutse "Narva Pimeaia piirde remonditööd" pdf
fotod, projektjoonised


14.09.2015

Сообщение об установлении географического наименивания
(Vee tee)

Департамент Архитектуры и Городского Планирования сообщает, что в соответствии с п. 3.1 «Порядка назначения географических наименований», утвержденным постановлением Нарвского Городского Собрания № 20 от 06.05.2010, готовится проект распоряжений установления географического наименования (Vee tee). Возражения или предложения в письменной форме можно направлять по электронной почте до 29.09.2015.


11.09.2015

Hanketeade

Hankekutse "Narva linna jõulukuuse soetamiseks, langetamiseks, transportimiseks ja Peetri platsile paigaldamiseks" pdf


10.09.2015

Вакансия

Департаменту Архитектуры и Городского Планирования Нарвской Городской управы требуется АРХИТЕКТОР » далее
см тж Вакансии


12.08.2015

Департамент Архитектуры и Городского Планирования сообщает:

  • об установлении детальной планировки земельного участка Vahtra 5 постановлением № 854-k Нарвского Городской управы от 05.08.2015 (пояснительное письмо, схема). Предусматривается возведение коммерческих зданий в юго-западной и юго-восточной части участка Vahtra 5. Также запланировано возведение второго этажа на одноэтажной части существующего здания, и расширение первого этажа двухэтажной части в сторону внутреннего двора. В северо-восточной части также запланирована застройка. Планировка предусматривает демонтаж временных строений в юго-западном углу участка. Ликвидируется 15 деревьев, сохраняется 3 дерева. Новое озеленение не предусмотрено. Также запланировано металлическое ограждение высотой 2 м. Территория детальной планировки площадью 1,3 га находится в городской части Солдино. По Общей планировке назначение землепользования данной территории – коммерческая земля. Детальная планировка земельного участка Vahtra 5 не меняет Общую планировку.
  • об установлении детальной планировки автобусной остановки СТ Янтарь постановлением № 853-k Нарвского Городской управы от 05.08.2015 (пояснительное письмо, схема). Из нереформированной государственной земли создается земельный участок транспортной земли для строительства конечной автобусной остановки. Также предусматривается место для установки мусорного контейнера садоводческого товарищества. Решаются вопросы организации движения, благоустройства и озеленения территории. Территория планировки (площадь ≈0,1 га) расположена в городской части Kudruküla на углу улиц Pea и Taevasina. Детальная планировка не вносит изменений в общую планировку, но позволяет лучше реализовать развитие запланированных принципов и оказывает положительное социальное влияние.


29.07.2015

Вакансия

Департаменту Архитектуры и Городского Планирования Нарвской Городской управы требуется СПЕЦИАЛИСТ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА » далее
см тж Вакансии


14.07.2015

Победитель архитектурного конкурса Нарвского замка объявлен

На объявленный целевым учреждением Нарвского замка (SA Narva Muuseumi) архитектурный конкурс было представлено пять работ... » подробнее


13.07.2015

Hanketeade

Hankekutse "Narva jõe kanjoni nõlva tugimüüri seisundi ekspertiis" pdf


02.06.2015

Вакансия

Департаменту Архитектуры и Городского Планирования Нарвской Городской управы требуется
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР (зам. директора) » аннулировано 09.07.2015
см тж Вакансии


01.07.2015

Департамент Архитектуры и Городского Планирования сообщает о принятии и направлении на публичную демонстрацию детальной планировки автобусной остановки СТ Янтарь решением № 43 Нарвского Городского собрания от 18.06.2015 (пояснительное письмо, схема). Из нереформированной государственной земли создается земельный участок транспортной земли для строительства конечной автобусной остановки. Также предусматривается место для установки мусорного контейнера садоводческого товарищества. Решаются вопросы организации движения, благоустройства и озеленения территории. Территория планировки (площадь ≈0,1 га) расположена в городской части Kudruküla на углу улиц Pea и Taevasina. В соответствии с действующей общей планировкой города Нарвы территория детальной планировки остается на резервной для сезонного жилого дома земле. Исходя из деятельности садоводческого товарищества Янтарь, возникла необходимость создания места для разворота автобусов. Образуемый участок находится непосредственно рядом с улицей Pea, создавая функциональную связь между существующей улицей и запланированной автобусной остановкой. Детальная планировка не вносит изменений в общую планировку, но позволяет лучше реализовать развитие запланированных принципов и оказывает положительное социальное влияние (организация более удобного автобусного движения является одной из частей обеспечения быстрейшего развития региона). С учетом количества существующих и запланированных сезонных жилых домов, уменьшение одного земельного участка жилищной земли не изменит принципы общей планировки. С планировкой можно ознакомиться с 14 июля по 28 июля 2015 по адресу Петровская площадь. 5, каб. 301 или на сайте департамента. У каждого человека есть право предоставить свои письменные предложения и замечания относительно решения планировки во время демонстрации.


26.06.2015

Установление недействительным географического наименования (Gümnaasiumi tänav)

Департамент Архитектуры и Городского Планирования сообщает об установлении недействительным географического наименования (Gümnaasiumi tänav). Проект распоряжения был опубликован 26.05.2015 на сайте города Нарвы www.narva.ee и сайте департамента www.narvaplan.ee. Возражений или предложений по данному сообщению к сроку 10.06.2015 получено не было.


02.06.2015

Вакансия

Департаменту Архитектуры и Городского Планирования Нарвской Городской управы требуется АРХИТЕКТОР » далее
см тж Вакансии


26.05.2015

Сообщение о проекте аннулирования географического наименования (Gümnaasiumi tänav)

Департамент Архитектуры и Городского Планирования сообщает, что в соответствии с п. 3.1 «Порядка назначения географических наименований», утвержденным постановлением Нарвского Городского Собрания № 20 от 06.05.2010, готовится проект распоряжения аннулирования географического наименивания. Возражения или предложения в письменной форме можно направлять до 06.11.2014. Дополнительная информация по электронной почте комиссии по географическим наименованиям или по телефону 3599053.


14.05.2015

Департамент Архитектуры и Городского Планирования сообщает о принятии и направлении на публичную демонстрацию детальной планировки земельного участка Vahtra 5 решением № 33 Нарвского Городского собрания от 23.04.2015 (пояснительное письмо, схема). Планировкой предусматривается возведение коммерческих зданий в юго-западной и юго-восточной части участка Vahtra 5. Также запланировано возведение второго этажа на одноэтажной части существующего здания, и расширение первого этажа двухэтажной части в сторону внутреннего двора. В северо-восточной части также запланирована застройка. Планировка предусматривает демонтаж временных строений в юго-западном углу участка. Ликвидируется 15 деревьев, сохраняется 3 дерева. Новое озеленение не предусмотрено. Также запланировано металлическое ограждение высотой 2 м. Территория детальной планировки площадью 1,3 га находится в городской части Солдино. По Общей планировке назначение землепользования данной территории – коммерческая земля. Детальная планировка земельного участка Vahtra 5 не меняет Общую планировку. С планировкой можно ознакомиться с 22 мая по 5 июня 2015 по адресу Петровская площадь. 5, каб. 301 или на сайте департамента. У каждого человека есть право предоставить свои письменные предложения и замечания относительно решения планировки во время демонстрации.


24.04.2015

Департамент Архитектуры и Городского Планирования сообщает об установлении детальной планировки территории Paul Kerese 40g решением № 28 Нарвского Городского собрания от 26.03.2015. Предусмотрено возведение двух новых 2-этажных коммерческих зданий. Сохраняется существующее здание. Парковка решена на своем участке (47 мест). Высокое озеленение не планируется. Разрешено возведение 2 м забора на границе соседних участков с северной, южной и западной стороны. Также решены вопросы благоустройства и озеленения, определено местонахождение инженерных сетей. Территория детальной планировки находится в городской части Soldino. Детальная планировка территории Paul Kerese 40g не содержит предложения по внесению изменений в действующую Общую планировку города. С планировкой можно ознакомиться по адресу Петровская площадь. 5, каб. 301 или на сайте департамента.


18.03.2015

Вакансия

Департаменту Архитектуры и Городского Планирования Нарвской Городской управы требуется АРХИТЕКТОР » далее
см тж Вакансии


11.02.2015

Департамент Архитектуры и Городского Планирования сообщает об отказе от инициирования составления детальной планировки территории Ancis Daumani 14 решением № 5 Нарвского Городского собрания от 29.01.2015, приняв за основу положения Закона о планировании (статья 10) и Строительного устава города Нарвы (статья 5 часть 9).
Hansa Graniit OÜ-l on võimalus realiseerida oma hoonestusõigust vastavalt kehtivale Narva linna üldplaneeringule ja linnaga sõlmitud hoonestusõiguse lepingule.


02.02.2015

Инфодень для квартирных товариществ проведут KredeEx и EKÜL

Целевое учреждение KredeEx и Союз квартирных товариществ Эстонии EKÜL проведут во вторник 10.02.2015 с 17.00 до 19.00 в Нарве инфодень для квартирных товариществ на тему новых условий получения пособия на реконструкцию.
Инфодень пройдет в Нарвском колледже Тартуского университета, аудитория 216.
Вход бесплатный. Для участия необходима предварительная регистрация по адресу koolitus@ekyl.ee
Количество мест ограничено.


07.01.2015

Департамент Архитектуры и Городского Планирования сообщает о результатах Нарвского Городского собрания от 18.12.2014:

  • об установлении детальной планировки территории Koidula 8 решением № 142 (пояснительное письмо, схема, техносети, 3D). Планировка не предусматривает изменения размеров существующего участка. Создаются возможности для реконструкции более раннего и для замены более позднего строительного объема с целью возведения квартирного жилого дома с подвальными помещениями. Старые объемы здания предусмотрено реконструировать в соответствии с требованиями особых условий охраны памятников старины. Заменяемый объем здания находится по большей части над сносимой частью. Общая площадь планируемого здания до 850 м² надземной части и до 500 м² подземной части. Разрешенная высота здания до 3 этажей вместе с подвалом или 14 м. Нижний этаж новой части здания предусмотрен для открытой парковки, помещения для сбора мусора и для хранения велосипедов. Парковка на 17 мест решена в пределах своего участка. Планируется устройство ограды. Посредством планировки будет определено местонахождение инженерных сетей. Территория детальной планировки находится в Старом городе и составляет ≈0,2 га. Детальная планировка территории Koidula 8 содержит предложение по внесению изменений в общую планировку Старого города Нарвы в части ведущей функции землепользования.
  • о принятии и организации публичной демонстрации детальной планировки территории P. Kerese 40g решением № 141 (пояснительное письмо, 3D). Предусмотрено возведение двух новых 2-этажных коммерческих зданий. Сохраняется существующее здание. Парковка решена на своем участке (47 мест). Высокое озеленение не планируется. Разрешается возведение двухметрового забора на границе соседних участков с северной, южной и западной стороны. Также будут решены вопросы благоустройства и озеленения, определено местонахождение инженерных сетей. Территория детальной планировки находится в городской части Kerese и составляет ≈0,9 га.
    С планировкой можно ознакомиться с 26 января по 9 февраля 2015 по адресу Петровская площадь. 5, каб. 301 или на сайте департамента. У каждого человека есть право предоставить свои письменные предложения и замечания относительно решения планировки во время демонстрации.