Konkursid

14.07.2015

Narva linnuse arhitektuurikonkursi võitja on selgunud

Sihtasutus Narva Muuseumi poolt välja kuulutatud arhitektuurivõistlusele esitati viis tööd, millised olid kõik omapärased ja tunnustuse väärilised. Konkursi tulemusena auhinnati kolme võistlustööd ning kaks said ergutuspreemiad:

 • I preemia (20 000 eurot) ideekavand märgusõnaga "Kaks sõpra", autorid Kalle Vellevoog, Tiiu Truus, Lidia Zarudnaja, Martin Proomik (arhitektuuribüroo JVR);
 • II preemia (15 000 eurot) ideekavand märgusõnaga "Ulm", autorid Jaan Kuusemets, Üllar Ambos, Pille Noole, Kaisa Lasner, Ionnais Lykouras (arhitektuuribürood DAGOpen, LÜNK Arhitektid);
 • III preemia (10 000 eurot) ideekavand märgusõnaga "Aedificium", autorid Ott Kadarik, Mihkel Tüür, Kristi Tuurmann, Kadri Tamme, Marleen Stokkeby, Viktoria Andrejeva, Constantine Rybkin, Tanel Trepp (arhitektuuribüroo Kadarik Tüür Arhitektid).

Samuti anti välja kaks ergutuspreemiat (a 3500 eurot) - ideekavandid "Valge", autorid Ralf Lõoke, Maarja Kask Salto arhitektuuribüroo OÜ-st ja "Vool", autorid Mari Hunt, Karin Tõugu, Aet Ader, Kadri Klementi, Kalle Komissarov, Kaspar Krass, Merilin Kaup (arhitektuuribüroost OÜ b210).

SA Narva Muuseumi juhataja, Andres Toode sõnul oli võidutöö kõige põhjalikumalt ja terviklikumalt võistlusala läbi töötanud ning tõi positiivse lahendusena välja ka autorite täiendava sissepääsu ettepanekut muuseumi ja Joaoru vahel.

Arhitektuurikonkursi eesmärgiks oli leida Narva linnuse territooriumile ja hoontele terviklahendus, et kujundada piirkond kaasaegseks muuseumi, konverentsikeskuse ja avalike ürituste läbiviimise kohaks. Linnusesse kavandatav avastuskeskus peaks suutma saada Eesti ja Euroopa esindusobjektiks ning kanda seejuures piirkonna ajaloolist väärtust. Eesmärk on võiduprojekt realiseerida osaliselt juba 2018.a. aastaks ning tervikuna 5 aasta jooksul.

Võistluse auhinnafond rahastatakse SA Narva Muuseumi, Kultuurkapitali ja Kultuuriministeeriumi abiga, ehitus on kavas realiseerida EL struktuurfondide meetmete toel.

30. juulil kl 16:00 avatakse Narva linnuse esimesel korrusel näitus, millel on kõigil linnuse külastajatel võimalik konkursile esitatud kavanditega tutvuda.

Konkursil osalenud kavanditega saab tutvuda ka lingil (zip).

Lisainfo: Anastassia Tuuder, SA Narva Muuseumi projektijuht, 359 923525.02.2011

Riigihanke "Lõvid Rootsi terrassil ideekonkursi“ võitjate avalikustamine

23. veebruaril toimunud Narva Linnavalitsuse istungil kinnitati riigihanke "Lõvid Rootsi terrassil ideekonkursi“ võitjad ja avalikustati nende nimed.

 • I koht ja peapreemia 2 556 EUR - LÕVIHÜPE - fotod: 01, 02
  ühisosalejad Laura Linsi ja Roland Reemaa

 • II koht ja preemia 1 917 EUR - LION PRIDE - fotod: 01, 02, 03
  ühisosaleja OÜ Seaküla Stuudio ja WAX Stuudio OÜ volitatud esindaja Aivar Simsoni

 • III koht ja preemia 1 278 EUR – JALUTUSKÄIK - fotod: 01, 02, 03
  ühisosalejad Liina Startskas ja Mari Rass

Ergutusauhinnad summas 639 EUR – äramärgitud ideekavanditele märgusõnadega:

 • LEV - fotod: 01, 02
  ühisosalejad Tiina Kaljundi ja Angela Talumets volitatud esindaja Ekke Väli

 • ORIGAMI - fotod: 01, 02
  ühisosalejad Martin Allik ja Andri Laidre

Ideekonkurss kuulutati välja 2010. aasta detsembris. Konkursile laekus 19 tööd, mis kõik vastasid nõuetele. Töid hindas komisjon koosseisus: Tarmo Tammiste, Peeter Tambu, Ülar Mark, Mare Mikof, Külli Tammik, Tõnu Laanemäe, Heli Adamovitš.

 • Ülejäänud tööd: "Meru", "Esimene", "Kokkupuude", "Triibulised", "Emalõvi", "Alexolar", "Miraažˇ", "Northeast", "Silinder", "Löewe", "Kolm Lõvikrooni", "Klassika", "Valged Lõvid", "Lõvila"
  Fotod zip (4.5 MB)

NB! Märgitud tööde esindajatel palume ühendust võtta e-posti aadressil
rene.zorin@narvaplan.ee või telefonil 3599171.23.02.2011


Selgunud on Riigihanke "Lõvid Rootsi terrassil ideekonkursi" (viitenumber 121789) võidutööde märgusõnad (korraldus nr 159-k, korraldus nr 160-k):

 • I koht – LÕVIHÜPE;
 • II koht – LION PRIDE;
 • III koht – JALUTUSKÄIK.
Ergutusauhinnad lähevad töödele, mille märgusõnad on LEV ja ORIGAMI.
Märgusõnade vastavate nimekaardi ümbrike avamine ja nende autorite avalikustamine toimub 23.02.2011 linnavalitsuse istungil kell 09.00 (Narva Linnavalitsus, Peetri plats 5, I korruse konverentsisaal). Tulemused kuulutatakse välja päeva jooksul konkursi koduleheküljel ning Riigihangete registri koduleheküljel.
Auhinnata jäänud kavand tagastatakse osalejale/ühisosalejate voliatud esindajale hiljemalt 30.05.2011.a. Kavandi kättesaamiseks tuleb tulla enne nimetatud tähtpäeva Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametisse, aadressil Peetri plats 5, 20308 Narva, kabinet 301, lisainfo Rene Zorin, tel 3599253.
 • Lõvide fotod zip (1.4 MB)30.11.2010

Narva kaldapealse promenaadi lõviskulptuuride ideekonkurss (pdf - täiendatud)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kuulutab välja ideekonkurssi saamaks lõviskupltuuride eskiislahendusi Narva kaldapealsele promenaadile. Promenaad asub Hermanni kindluse ja Narva sadama vahelisel vasakkalda lõigul ning külgneb Narva jõega.

Narva Linnavalitsus valmistub Narva jõeäärse promenaadi rekonstrueerimiseks. Selleks on koostamisel arhitektuurne ja insenertehniline projekt. Projekti raames on promenaadile kavandatud tsoon, mis kannab "Rootsi terrassi" nime. Nii antud tsooni kui skulptuuride rühma idee lähtub ühest Narva viimaste aastate sümbolist - Rootsi Lõvist. "Rootsi terrass" on kavandatud puhke- ja laste mängualaks. Sinna on plaanitud pingid, laste mänguelemendid ja 5-7 lõvist koosnev skulptuuride grupp, millele lisaks esteetilisele väärtusele on kavandatud ka tarbimisväärtus - need peaks saama laste mänguväljaku osaks. Mis tähendab, et nad peaksid olema sobivad lastele ronimiseks-turnimiseks. Skulptuurid on ümbritsetud mänguväljakute tartaankattega juhuks, kui keegi kuju pealt alla peaks kukkuma.

Ideekonkursi preemiafond on 110 000 krooni, millest peapreemiana makstakse välja 40 000 krooni ning võitjaga sõlmitakse vastav leping idee realiseerimiseks. Ideekonkurss kestab kuni 16.02.2011.a. Tulemused peaksid selguma enne 23.02.2011.a. Konkursi tingimused ja juhend on toodud Riigihangete registris ning Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti koduleheküljel.

Konkurs viiakse läbi projekti "Joaoru puhkeala arendamine" raames, mis on kinnitatud Linnaliste piirkondade arendamise investeeringute kavas.

Kontakt:
Peeter Tambu, Narva linna peaarhitekt, tel. 5139490

Failid:

 • Ideekonkursi tingimused pdf
 • Ideekonkursi võistlusjuhend pdf
 • Vormid zip (208.7 kB)
 • Projekti joonised zip (9.3 MB)
 • Fotod zip (7.4 MB)


KKK

KÜSIMUS: Soovin osaleda Narva „Lõvid Rootsi terrassil“ ideekonkursil. Kas registreerimiseks piisab sellest e-mailist, või on veel mingisuguseid andmeid vaja?
VASTUS: Tere! Käimasolev konkurss on avalik ning osaleda saavad kõik, kes seda soovivad. Konkursile registreeruma ei pea, peab jälgima juhendit kuidas osaleda. Võistlusjuhend ja tingimused on kirjas Riigihangete registris ja ameti koduleheküljel.
KÜSIMUS: Kirjutan eile väljakuulutatud Rootsi lõvide terrassi ideekonkursi osalemissooviga. Soovin tutvuda lisadokumentidega (asukohaplaanid, vaated planeeritavast alast ja täpsed vormistamisjuhendid) Kas oleks võimalik antud dokumente sel samal e-maili aadressil saata?
VASTUS: Tere! Käimasolev konkurss on avalik ning osaleda saavad kõik, kes seda soovivad. Konkursile registreeruma ei pea, peab jälgima juhendit kuidas osaleda. Võistlusjuhend ja tingimused on kirjas Riigihangete registris ja ameti koduleheküljel.
KÜSIMUS: Меня зовут Сергей Одиноков, имею двадцатилетний опыт в практическом осущевстлении скульптурных работ. С удовольствием приму участие в Вашем проекте! А так же могу самостоятельно исполнить весь или часть объём работ в короткий срок. Надеюсь на положительное решение комиссии.
VASTUS: Добрый день! Спасибо Вам за письмо. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить специальные формы и соблюсти регламент по участию конкурса. Данные на нашем сайте.
KÜSIMUS: Sooviks osaleda konkursil "Lõvid Rootsi terrassil". Kas oleks võimalik osalemis tingimused saata digitaalselt e-kirja teel.
VASTUS: Tere! Täname Teid kirja eest. Oleme arvestanud Teie sooviga ning ootame töid määratud ajaks. Tööd palume esitada vastavalt juhendile ja määratud tingimustele. Pöörame Teie tähelepanu sellele, et konkurssi aega on pikendatud. Täiendatud andmed asuvad Riigihangete registris ja ameti koduleheküljel. Edu osalemises!
KÜSIMUS: Soovin ennast registreerida "Lõvid Rootsi terrassil" ideevõistlusele.
VASTUS: Käimasolev konkurss on avalik ning osaleda saavad kõik, kes seda soovivad. Konkursile eraldi registreeruma ei pea (registreerin toimub töö esitamisega automaatselt kui töö vastab juhendile ja tingimustele), peab jälgima juhendit kuidas osaleda. Võistlusjuhend ja tingimused on kirjas Riigihangete registris ja ameti koduleheküljel.