Новости 2019

СПРАВОЧНИК ПО ПЛАНИРОВКАМ НАРВЫ »pdf


20.12.2019

Департамент Архитектуры и Городского Планирования приглашает на публичное обсуждение решения детальной планировки земельного участка Kraavi 1. Обсуждение состоится 10 января в 10:00 по адресу Петровская площадь 5, каб. 301. Планировка предусматривает маркирование и принятие в эксплуатацию исторических улиц, а также создание двух характерных для Старого города Нарвы кварталов с периметральной застройкой. Для достижения этой цели, принятое решение детальной планировки предусматривает увеличение процента застройки территории до характерной Старому городу плотности, то-есть до 70% площади участка. Согласно предоставленному пространственному решению, планируемое количество строений составляет до 4-х зданий на каждом участке, планируемая этажность до 4-х этажей и высота – до 16 м. Площадь застройки всех зданий составляет в общей сложности до 4000 м2. Решение детальной планировки сохраняет назначение землепользования, установленное обшей планировкой Старого города: земля для строений общего пользования. Планировка решает вопросы организации движения, благоустройства и озеленения территории, определяет местонахождение инженерных сетей. Детальная планировка соответствует действующей планировке Старого города и условиям охраны памятников старины.

Департамент Архитектуры и Городского Планирования приглашает на публичное обсуждение решения детальной планировки земельного участка Raudsilla 1. Обсуждение состоится 10 января в 11:00 по адресу Петровская площадь 5, каб. 301. На участке Raudsilla 1 планируется возведение до пяти (5) 6-этажных жилых домов и до пяти (5) вспомогательных зданий. Планировка должна решить вопросы организации движения, благоустройства и озеленения территории, определить местонахождение инженерных сетей. На земельном участке Raudsilla 1 находится закрытое в 2006 г. здание Юхкентальской школы. Площадь детальной планировки составляет 1,6 га и находится городской части Joaorg. Детальная планировка содержит предложение о внесении изменений в Общую планировку в части назначения землепользования (земля общественных зданий преобразуется в жилую землю).


17.12.2019

Hankekutse

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet soovib tellida Narva linna taju-uuringut, mille tulemusena Amet saaks endale üldplaneeringu koostamisel praktiliselt kasutatava hinnangu tuleviku linnaruumi kujundamiseks.

Esitatud hinnapakkumise kehtivus peab olema vähemalt 60 päeva. Lepingu eeldatav sõlmimise aeg detsember 2019. Pakkumine tuleb esitada paberkandjal kinnises ja läbipaistmatus ümbrikus märkega “Narva linna taju-uuring. Mitte avada enne 30.12.2019 kell 11:30" aadressil Peetri plats 5, Narva 20308.

Pakkukmiste avamine toimub 30.12.2019 kell 11:30 aadressil Peetri plats 5, Narva, kab 301.

Täiendav info – Ivan Sergejev (peaarhitekt, direktori asetäitja), ivan.sergejev@narvaplan.ee, tel 3599058.

Dokumendid: hankekutse, taju-uuring

Tulemused: pakkumuste avamise protokoll, tulemusprotokoll


29.11.2019

Hankekutse

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet soovib tellida hankega kaks omavahel integreeritud uurimust:

Narva linna taju-uuring ja süvaintervjuud - mille tulemusena Amet saaks endale üldplaneeringu koostamisel praktiliselt kasutatava hinnangu tuleviku linnaruumi kujundamiseks. Kuna hanke puhul on tegemist kahe väga erilaadse uuringuga, siis eelistame vastava kompetentsi ja kogemusega ühispakkumise esitajaid.

Esitatud hinnapakkumise kehtivus peab olema vähemalt 60 päeva. Lepingu eeldatav sõlmimise aeg detsember 2019. Pakkumine tuleb esitada paberkandjal kinnises ja läbipaistmatus ümbrikus märkega "Üldplaneeringu algatamise kaalutlemiseks vajalike uuringute tesotamine. Mitte avada enne 12.12.2019 kell 11:30" aadressil Peetri plats 5, Narva 20308.

Pakkukmiste avamine toimub 12.12.2019 kell 13:30 aadressil Peetri plats 5, Narva, kab 301.

Täiendav info – Ivan Sergejev (peaarhitekt, direktori asetäitja), ivan.sergejev@narvaplan.ee, tel 3599058.

Dokumendid: hankekutse, taju-uuring

Tulemused: pakkumuste avamise protokoll, protokolliline otsus

* * *

Lähuvalt potentsiaalsetelt pakkujatelt saabunud küsimustest, anname teada järgmist:

 • Pakkujad peavad arvestama sellega, et taju-uuringus osalevad õpilased kolmest (3) Narva koolist, ning lisaks eeldatavalt Ida-Viru Kutsehariduskeskuse ja Tartu Ülikooli Narva Kolledži tudengid.
 • Taju-uuringu aluskaart tuleb koostada eesti keeles. Vajadusel, tõlk hangitakse eraldi.
 • Koolide digivõimekus varieerub, kuid võib kaaluda taju-uuringu läbiviimist nt google maps keskkonnas.
 • Intervjuudeks peab varustama u. 1-1.5 tundi aega iga intervjuu kohta. Eesti- ja venekeelsete intervjuude osatähtsus on eeldatavalt 50/50%.
 • ArcGIS töökorraldus (hankija vs. töövõtja serveri kasutamine, vms) ei ole printsipiaalne ning on läbiräägitav.
 • Vajadusel, hankija üritab leida lisaressursi kvaliteetse töö teostamiseks. Seega, palume pakkujatel anda õiglane hinnang töö mahule ja hinnale.
Lähtuvalt täiendava info lisamisest, hanke tähtaeg on pikkendatud kuni 12.12.2019. Nihkub vaid pakkumuse esitamise kuupäev, muud tingimused jäävad samaks.


29.11.2019

Hankeplaani muutmine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab hankeplaani muutmisest.


01.11.2019

Департамент Архитектуры и Городского Планирования Нарвской Городской Управы сообщает:

 • об инициировании детальной планировки земельного участка Liiva 3 решением № 58 Нарвского городского собрания от 24.10.2019. Целью детальной планировки является установление права на застройку для возведения дома и бани на участке Liiva 3. Площадь застройки запланированного здания составляет до 407 м2 и количество запланированных строении 2. Планировка должна решить вопросы организации движения, местонахождения строящихся и сносимых строений, благоустройства и озеленения, установить местонахождение инженерных сетей. Детальная планировка земельного участка Liiva 3 не влечёт за собой предложений о внесении изменений или уточнений в общей планировке города. Площадь участка составляет 2039 м². Территория планировки находится в части города Kalevi.
 • о принятии и направлении на публичную демонстрацию детальной планировки земельного участка Raudsilla 1 решением № 57 Нарвского Городского собрания от 24.10.2019. С планировкой можно ознакомиться с 18 ноября по 18 декабря 2019 по адресу Петровская площадь 5, каб. 301. На участке Raudsilla 1 планируется возведение до 5 (пяти) жилых домов и до 5 (пяти) вспомогательных зданий. Запланированная общая площадь застройки всех зданий составляет до 3000 м². Ходатайствуемая этажность жилых домов – до 6 этажей. Планировка должна решить вопросы организации движения, благоустройства и озеленения территории, определить местонахождение инженерных сетей. На земельном участке Raudsilla 1 находится закрытое в 2006 г. здание Юхкентальской школы. Площадь детальной планировки составляет 1,6 га и находится части города Joaorg. Детальная планировка содержит предложение о внесении изменений в Общую планировку в части назначения землепользования (земля общественных зданий преобразуется в жилую землю).
 • о принятии и организации публичной демонстрации детальной планировки земельного участка Kraavi 1 распоряжением Нарвской Городской Управы от 16.10.2019 № 764-k. С планировкой можно ознакомиться с 18 ноября по 2 декабря 2019 по адресу Петровская площадь 5, каб. 301. Планировка предусматривает маркирование и принятие в эксплуатацию исторических улиц, а также создание двух характерных для Старого города Нарвы кварталов с периметральной застройкой. Для достижения этой цели, принятое решение детальной планировки предусматривает увеличение процента застройки территории до характерной Старому городу плотности, то-есть до 70% площади участка. Согласно предоставленному пространственному решению, планируемое количество строений составляет до 4-х зданий на каждом участке, планируемая этажность до 4-х этажей и высота – до 16 м. Площадь застройки всех зданий составляет в общей сложности до 4000 м2. Решение детальной планировки предусматривает проведение архитектурного конкурса, и сохраняет назначение землепользования, установленное обшей планировкой Старого города: земля для строений общего пользования. Планировка решает вопросы организации движения, благоустройства и озеленения территории, определяет местонахождение инженерных сетей. Детальная планировка соответствует действующей планировке Старого города и условиям охраны памятников старины.


21.10.2019

Департамент Архитектуры и Городского Планирования сообщает о принятии распоряжения Нарвской Городской Управы от 02.10.2019 № 714-k об установлении детальной планировки участка Jõesuu 5 и прилегающей территории. Целью детальной планировки является установление права на застройку для возведения парного дома на участке Jõesuu 5. Площадь застройки запланированного здания составляет до 288 м2 и этажность до 2 этажей. Планировка должна решить вопросы организации движения, благоустройства и озеленения, установить местонахождение инженерных сетей. Согласно действующей общей планировке города Нарвы назначением территории является земля для малой застройки. Максимально допустимый процент застройки – 25% и минимальный требуемый процент озеленения – 50%. Парковка должна быть решена на собственном участке. Детальная планировка земельного участка Jõesuu 5 не влечёт за собой предложений о внесении изменений или уточнений в общей планировке города. Территория планировки находится в городской части Sutthoffi на перекрестке улиц Jõesuu и Rakvere.


29.07.2019

Департамент Архитектуры и Городского Планирования сообщает о принятии распоряжения Нарвской Городской Управы от 10.07.2019 № 481-k и организации публичной демонстрации детальной планировки земельного участка Jõesuu 5 и прилегающей территории.

Целью планировки является установление права застройки для возведения парного дома. Планировка должна решить вопросы организации движения, благоустройства и озеленения, установить местонахождение инженерных сетей. Предположительно детальная планировка земельного участка Jõesuu 5 не влечёт за собой предложений о внесении изменений или уточнений в Общую планировку города. Территория планировки находится в городской части Sutthoffi на перекрестке улиц Jõesuu и Rakvere.

Детальная планировка соответствует действующей Общей планировке. С планировкой можно ознакомиться с 15 по 30 августа 2019 по адресу Петровская площадь 5, каб. 301. У каждого человека есть право предоставить свои письменные предложения и замечания относительно решения планировки во время демонстрации.


26.07.2019

Департамент Архитектуры и Городского Планирования Нарвской Городской Управы сообщает о принятии 20.06.2019 Нарвским Городским собранием решения № 41 "Изменение подпункта 3.1 решения №1 Нарвского городского собрания от 24.01.2019 «Инициирование детальной планировки 3 этапа Нарвского Промпарка и инициирование составления стратегической оценки экологических воздействий» и утверждение новой детальной планировки и границ территории стратегической оценки экологических воздействий".


20.06.2019

Департамент Архитектуры и Городского Планирования Нарвской Городской Управы сообщает что:

 • производство по детальным планировкам, инициированной решением № 220/34 Нарвского Городского Собрания от 14.02.2001 г. "Detailplaneeringute algatamine", по пункту 1.1 завершено решением Нарвского Городского Собрания № 35 от 30.05.2019.
 • производство по детальным планировкам, инициированной решением № 63/15 Нарвского Городского Собрания от 08.05.2003 г. " Detailplaneeringu algatamine aadressil Vihma 14", завершено решением Нарвского Городского Собрания № 34 от 30.05.2019.
 • производство по детальной планировке, инициированной решением № 65 Нарвского Городского Собрания от 20.04.2006 г. "Tallinna mnt maa-ala (3. Roheline tn kuni Energia ristmik) detailplaneeringu algatamine", завершено решением Нарвского Городского Собрания № 33 от 30.05.2019.


02.05.2019

Департамент Архитектуры и Городского Планирования Нарвской Городской Управы сообщает что:

 • производство по детальной планировке, инициированной решением № 65 Нарвского Городского Собрания от 20.04.2006 г. "Elektrijaama tee 1 maa-ala detailplaneeringu algatamine", завершено решением Нарвского Городского Собрания № 31 от 25.04.2019.
 • производство по детальным планировкам, инициированной решением № 151/18 Нарвского Городского Собрания от 13.09.2000 г. "Detailplaneeringute algatamine", завершено решением Нарвского Городского Собрания № 30 от 25.04.2019.
 • производство по детальным планировкам, инициированной решением № 97/19 Нарвского Городского Собрания от 22.08.2003 г. "Detailplaneeringute algatamine aadressidel Kulgu 12, Gorbatši tn 1 ja Weizenbergi tn 4 vaheline maa-ala, Betooni 15", по пунктам 1 и 2 завершено решением Нарвского Городского Собрания № 29 от 25.04.2019.


08.04.2019

Департамент Архитектуры и Городского Планирования Нарвской Городской Управы сообщает что:

 • производство по детальной планировке, инициированной решением № 30/52 Нарвского Городского Собрания от 17.03.2005 г. "Võidu pr 17e ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine", завершено решением Нарвского Городского Собрания № 16 от 21.03.2019.
 • производство по детальной планировке, инициированной решением № 150 Нарвского Городского Собрания от 14.09.2006 г. "Lavretsovi tn 7 maa-ala detailplaneeringu algatamine", завершено решением Нарвского Городского Собрания № 15 от 21.03.2019.
 • производство по детальной планировке, инициированной решением № 226 Нарвского Городского Собрания от 24.05.2007 г. "Puškini tn 7 ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine", завершено решением Нарвского Городского Собрания № 14 от 21.03.2019.
 • производство по детальной планировке, инициированной решением № 29/52 Нарвского Городского Собрания от 17.03.2005 г. "Rahu tn 18a maa-ala detailplaneeringu algatamine ", завершено решением Нарвского Городского Собрания № 13 от 21.03.2019.


08.03.2019

Департамент Архитектуры и Городского Планирования Нарвской Городской Управы сообщает что:

 • производство по детальной планировке, инициированной решением № 85 Нарвского Городского Собрания от 01.06.2006 г. "Инициирование детальной планировки земельного участка Kangelaste 37", завершено решением Нарвского Городского Собрания № 7 от 21.02.2019.
 • производство по детальной планировке, инициированной решением № 235 Нарвского Городского Собрания от 14.12.2006 г. "Инициирование детальной планировки земельного участка Juhhanovi 5", завершено решением Нарвского Городского Собрания № 6 от 21.02.2019.
 • производство по детальной планировке, инициированной решением № 55/53 Нарвского Городского Собрания от 07.04.2005 г. "Инициирование детальной планировки территории 6. Paemurru 14", завершено решением Нарвского Городского Собрания № 5 от 21.02.2019.
 • производство по детальной планировке, инициированной решением № 31/30 Нарвского Городского Собрания от 25.03.2004 г. "Инициирование детальной планировки территории по западной стороне Tallinna mnt 81" , завершено решением Нарвского Городского Собрания № 4 от 21.02.2019.
 • производство по детальной планировке, инициированной решением № 74/18 Нарвского Городского Собрания от 19.06.2003 г. "Инициирование детальной планировки по адресу Daumani 13a", завершено решением Нарвского Городского Собрания № 3 от 21.02.2019.
 • решение Нарвского Городского Собрания № 96 от 14.08.2014 "Инициирование составления детальной планировки территории Tiigi 4" признано недействительным решением Нарвского Городского Собрания № 38 от 14.06.2018 "Инициирование составления детальной планировки территории Tiigi 4".


01.02.2019

Департамент Архитектуры и Городского Планирования сообщает об инициировании составления детальной планировки 3-го этапа Нарвского Промышленного Парка и началe составления стратегической оценки воздействия на окружающую среду решением № 1 Нарвского Городского собрания от 24.01.2019.
Детальной планировкой рассматривается возможность разделить территорию в части города Электрияама, на земельных участках, расположенных вокруг третьего карьера и находящихся под управлением Нарвского лесничества на 49 (сорок девять) частей. На каждый участок планируется определить целевое назначение производственной и коммерческой земли (в пропорциях П50/К50% или П80/К20%) и право на строительство до 3 (трех) зданий. Хадатайствуемая площадь застройки на каждой образуемой недвижимости составляет 3500-8000 м2, этажность до 5 (пяти) этажей высотой до 18 м. Инициируемая детальная планировка 3-го этапа Нарвского Промышленного Парка должна решить вопросы организации движения (в т.ч. подъезды и парковка), озеленения и благоустройства территории, определить расположение техносетей.
Инициированная детальная планировка вносит изменения в действующую общую планировку города. Согласно действующей общей планировке, район, отделяющий производственный комплекс Балтийской ЭС от остальной части города является важной частью зеленого пояса города и, таким образом, строительная деятельность там запрещена (за исключением зданий, связанных с техническими коммуникациями или целенаправленным использованием зеленых зон). Одним из назначений данной территории является природная зеленая зона, в рамках которой озеро Вяйке-Кадастику представляет собой предусмотренный для отдыха водоем. Таким образом, одна из основных задач инициированной детальной планировки заключается в том, чтобы уравновесить различные аспекты общественного интереса: необходимость создания рабочих мест, сохранение городского зеленого пояса и предоставление мест для отдыха. Размер сохраняемой зеленой зоны и структура зеленых коридоров будет определена в процессе планировки, и будет зависеть от результатов стратегической оценки воздействия на окружающую среду.


22.01.2019

Сообщение о презентации нового Справочника по планировкам Нарвы

Департамент Архитектуры и Городского Планирования сообщает, что в понедельник, 04.02.2019, в 17:00 приглашаем Вас принять участие в презентации нового Справочника по планировкам Нарвы.
Наша жизненная среда – это пространство, в котором мы, вне зависимости от своего желания, проводим все свое время. Таким образом, пространственное планирование – это не просто размещение объектов в городской среде, а определение направления развития общества посредством планирования пространства.
Поскольку результат работы по планированию будет влиять на жизнь людей на протяжении долгого времени и практически всегда в гораздо более широком масштабе, чем в рамках конкретной планируемой территории, то и процесс поиска наилучшего решения часто продолжительный. Учитывать следует особенности месторасположения, действующие законы, технические требования и интересы различных сторон. Поскольку все стороны редко в чем-то единодушны, то конфликты при планировании – обычное дело, хотя в последнее время в соответствии со все активнее распространяющейся в Эстонии практикой вовлекающего планирования никто не видит в этом проблемы, а видят только возможности: максимально открытое составление планировки вместе с общественностью является предпосылкой к принятию хорошо взвешенного решения.
Из желания сделать этот процесс более эффективным и возник данный справочник.
Руководство предназначено для всех, кто интересуется происходящим в мире планирования, желает участвовать в формировании своей жизненной среды или хочет понимать язык планирования. Кроме этого, здесь есть советы и пища для размышления для практикующих планировщиков и различных департаментов, чтобы они могли лучше выполнять свою работу, более успешно вовлекать различные заинтересованные группы, повышать эффективность работы системы планирования и адаптироваться под желания общества.
При заказе справочника, город преследовал цель дать своим жителям удобный справочник для разъяснения основных тезисов и приглашения к участию в процессе планирования, а цель составителя Linnalabor состояла в том, чтобы поделиться независимой информацией из области городского пространства.


18.01.2019

Утверждение плана поставок

Департамент Архитектуры и Городского Планирования сообщает об утверждении плана поставок.