Uudised 2022

COVID-19

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada, et kodanike vastuvõtt toimub endise graafiku järgi: esmaspäeviti kella 13:00-17:00-ni ja kolmapäeviti 10:00-12:00 ja 13:00-16:00. Lisainformatsiooni võib saada telefonil 3599050 või e-posti teel narvaplan@narva.ee. ALPA ametnike ja töötajate kontaktandmed.


27.12.2022

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „A. Juhhanovi tn 16 väikeelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata„ projekteerimistingimuste eelnõu. Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile uus hoone projekteeritakse olemasoleva väikeelamu (EHR-i kood 118005742) asemel. Planeeritav hoone on kahekorruseline, ehitisealune pind – ca 115 m² ja kõrgus üle 5 m.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 12. jaanuar 2023. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 12. jaanuar 2023. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu


06.12.2022

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Süsiaugu tn 8 kinnistule päikesepaneelide rajamine Narva Linnavolikogu 06.04.2006. a otsusega nr 60 kehtestatud Süsiaugu kinnistu maa-ala detailplaneeringu alusel„ projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt taotluses toodud andmetele planeeritakse rajada 22 päikesepaneeli, võimsusega kokku ca 11,88 kW.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 22. detsember 2022. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 22. detsember 2022. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu


06.12.2022

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Laastu tn 42 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata„ projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile uus hoone projekteeritakse olemasoleva aiamaja (EHR-i kood 120257400) asemel. Uus hooajaline elamu planeeritakse järgmiste gabariitidega: ehitisealune pind – ca 72 m² ja kõrgus kuni 7,5 m.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 22. detsember 2022. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 22. detsember 2022. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu


06.12.2022

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Piiri tn 36 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata„ projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile uus hoone projekteeritakse olemasoleva aiamaja (EHR-i kood 118006916) asemel. Uus hooajaline elamu planeeritakse järgmiste gabariitidega: ehitisealune pind – ca 100 m² ja kõrgus kuni 7,5 m.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 22. detsember 2022. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 22. detsember 2022. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu


01.12.2022

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Paadimehe tn 19 hooajalise elamu laiendamine ja ümberehitamine väikeelamuks ilma detailplaneeringut koostamata“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile rekonstrueeritav ja laiendatav hoone planeeritakse järgmiste gabariitidega: ehitisealune pind ca 43 m² ja kõrgus üle 5 m.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 15. detsember 2022. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 15. detsember 2022. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu


23.11.2022

Hankeplaani muutmine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab hankeplaani muutmisest.


21.11.2022

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Nõo tn 36 hooajalise elamu laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile laiendatav hoone planeeritakse järgmiste gabariitidega: ehitisealune pind ca 140 m² ja kõrgus üle 5 m.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehel www.narvaplan.ee, Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 01. detsember 2022. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 01. detsember 2022. a. esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu


07.11.2022

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Linda tn 16, 16a, 18 eraparkla rajamine Narva Linnavolikogu 04.12.2008. a otsusega nr 361 kehtestatud Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu alusel“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Lähtudes projekteerimistingimuste taotlusest on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu peab detailplaneeringujärgset lahendust täpsustama haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse osas. Linda tn 16 terve krundi ulatusse, sh lammutatava hoone asemele (v.a. säilitatav alajaam), projekteeritakse parkla, seejuures kahesuunalise tee asukoht nihutatakse natuke lõunapoole. Linda tn 16a lammutatava hoone asemele projekteeritakse parkimiskohad. Mahasõitude asukohti ei muudeta.

Kuna kavandatava tegevusega ei kaasne detailplaneeringu olemuslik muutmine, vaid täpsustamine ehitusseadustiku § 27 lõikes 4 lubatu ulatuses, võib Narva Linnavalitsus anda Linda tn 20 aadressil asuva Linda Propetries OÜ-le kuuluva tootmishoone teenindamiseks vajaliku eraparkla ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 25. novembrini 2022. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 25. novembrini 2022. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu, asendiskeem, DP


04.11.2022

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et vastavalt Narva Linnavolikogu 06.05.2010. a määruse nr 20 „Kohanime määramise kord” § 4 punktile 1 avalikustatakse järgmiste Narva Linnavolikogu otsuste eelnõud:

  • Ametlike kohanimede määramine (tänavate ümbernimetamine: Albert-August Tiimanni tänav Soldina tänavaks; Ancis Daumani tänav Kivilinna tänavaks; Soldino tee Suur-Soldina teeks)”

Eelnõuga ja selgituskirjaga on võimalik tutvuda Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehel www.narvaplan.ee ja Narva linna kodulehel www.narva.ee.

  • Ametlike kohanimede määramine (tänavate ümbernimetamine: Aleksei Juhhanovi tänav Väike-Rakvere tänavaks; Arsenti Bastrakovi tänav Masina tänavaks; Igor Grafovi tänav Madise tänavaks; Mihhail Gorbatši tänav Seedri tänavaks; 26. Juuli tänav Juuli tänavaks; Partisani tänav Reeküla tänavaks; Proletariaadi tänav Staadioni tänavaks; 1. Mai tänav Jaama tänavaks)”

Eelnõuga ja selgituskirjaga on võimalik tutvuda Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehel www.narvaplan.ee ja Narva linna kodulehel www.narva.ee.

Põhjendatud arvamused ja ettepanekud palun esitada e-posti aadressile nimekomisjon@narva.ee (digiallkirjastatult) või lihtkirjaga aadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn kuni 09.12.2022.

Kõikidele muudatusega seotud maaomanikele (korterelamu puhul korteriühistule) saadetakse (tähtkiri väljastusteatega) eelnõud ja põhjalik selgitus postiga. Juhul kui mõnele maaomanikule ei jõua postitus kohale, võtta ühendust linnavalitsusega ülaltoodud kontaktidel.


26.10.2022

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Jõesuu tn 1 ühepereelamu püstitamine Narva Linnavolikogu 20.03.2003. a otsusega nr 33/12 kehtestatud Rakvere tn 17 detailplaneeringu alusel” projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile planeeritav hoone on kahekorruseline, ehitisealune pind – ca 130 m² ja kõrgus üle 5 m.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehel www.narvaplan.ee, Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 11. november 2022. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 11. november 2022. a. esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu


19.10.2022

Teade Vana-Joala tee 9 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ning avaliku väljapaneku korraldamisest

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavalitsuse 23.09.2022 korraldusega nr 682-k Vana-Joala tee 9 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ning avaliku väljapaneku korraldamisest. Planeeringuala asub Kulgu linnaosas ja selle pindala on ca 2,4 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on Vana-Joala tee 9 kinnistu kaheks krundiks jagamine ja ehitusõiguse määramine kuni kaheksa hoone ehitamiseks, samuti olemasolevate hoonete lammutamise või laiendamise võimaluste määramine ning maakasutuse sihtotstarvete määramine. Praeguse 100% tootmismaa otstarbe asemele kavandatakse 90% tootmis- ja 10% ärimaa sihtotstarbed. Ehitusalune pind on POS 1 puhul 8160 m² ja POS 2 puhul 4675 m², korruselisus kuni neli korrust kõrgusega kuni 16 m. Lisaks peab Vana-Joala tee 9 maa-ala detailplaneering lahendama liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused ning määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneering ei eelda muudatust kehtivas üldplaneeringus.

Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 3. novembrist kuni 17. novembrini 2022 Linnavalitsuse valvelauas aadressil Peetri plats 5 või ameti koduleheküljel www.narvaplan.ee. Arvamusi planeeringu kohta saab esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee.

Dokumendid: seletuskiri, põhijoonis, 3D vaated.


11.10.2022

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Rahu tn 1b autode tehnoülevaatuse hoone püstitamiseks“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Sellel maa-alal kehtib Narva Linnavolikogu 17.06.2010. a otsusega nr 99 kehtestatud Rahu tänava detailplaneering. Lähtudes projekteerimistingimuste taotlusest on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu peab detailplaneeringujärgset lahendust täpsustama hoonestusala tingimuste osas. Vastavalt taotluses toodud informatsioonile soovitakse hoonestusala nihutada krundi läänepoolsesse osasse, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 28. oktoobrini 2022. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 28. oktoobrini 2022. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: eelnõu, asendiskeem, DP põhijoonis.


07.10.2022

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Äkkeküla tee 12 spordihoone püstitamiseks“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Sellel maa-alal kehtib Narva Linnavolikogu 08.09.2011. a otsusega nr 113 kehtestatud Suur-Äkke ja Väike-Äkke ning nende lähiala detailplaneering. Lähtudes projekteerimistingimuste taotlusest on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu peab detailplaneeringujärgset lahendust täpsustama hoonestusala tingimuste osas. Vastavalt taotluses toodud informatsioonile Äkkeküla tee 12 krundile kavandatavat spordihoonet ei püstitata planeeringuga kavandatud mahus ja see väljub osaliselt planeeringuga määratud hoonestusalast. Seega soovitakse hoonestusala suurendada, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses planeeringujärgsest lahendusest.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 28. oktoobrini 2022. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 28. oktoobrini 2022. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: eelnõu, eskiis, DP põhijoonis.


06.10.2022

Teade Elektrijaama tee 59e detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamisest

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Elektrijaama tee 59e maa-ala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamisest.
Narva Linnavolikogu 25.08.2022 otsusega nr 44 algatati Elektrijaama tee 59e maa-ala detailplaneeringu koostamine, mille eesmärk on ehitusõiguse määramine tootmishoonete ehitamiseks. Kinnistu kruntideks jagamise vajadus selgub planeeringu koostamise käigus. Detailplaneering peab lahendama hoonestusõiguse vajaduse, liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad ning planeeringu elluviimisel vajalikud keskkonnatingimused. Planeeringuala asub Elektrijaama linnaosas ja selle pindala on ca 7,5 ha. Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Arvamusi planeeringu kohta saab esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile 14 päeva jooksul teate avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee.
Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 18.10.2022 kell 16:00 Narva Linnavalitsuse konverentsisaalis (Peetri plats 5).

Dokumendid: seletuskiri, 3D vaated, KSH hindamine.


29.09.2022

Teade Elektrijaama tee 92 maa-ala detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algatamisest

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 22.09.2022 otsusega nr 51 Elektrijaama tee 92 maa-ala detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algatamisest. Planeeringuala asub Elektrijaama linnaosas ja selle pindala on ca 17 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine põlevkivituha töötlemise tehase rajamiseks. Algatatud detailplaneering peab lahendama kruntimise vajaduse, liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad ning planeeringu elluviimisel vajalikud keskkonnatingimused. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse juhtotstarbeks jäätmekäitluse maa. Seega algatatud detailplaneering ei eelda muudatust kehtivas üldplaneeringus.

Elektrijaama tee 92 maa-alale koostatakse detailplaneering, mille alusel kavandatav tegevus kuulub keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lõikes 1 punktis 23 mainitud valdkonda: tavajäätmete põletamine või keemiline töötlemine üle 100 tonni ööpäevas või tavajäätmete prügila püstitamine, kui selle üldmaht on üle 25 000 tonni ning vastavalt KeHJS § 33 lg 1 punktis 3 sätestatule algatatakse detailplaneering, mille alusel kavandatakse käesoleva seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust, on antud juhul keskkonnamõju strateegiline hindamine kohustuslik.


28.09.2022

Teade Elektrijaama tee 59e maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 25.08.2022 otsusega nr 44 Elektrijaama tee 59e maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest. Planeeringuala asub Elektrijaama linnaosas ja selle pindala on ca 7,5 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine tootmishoonete ehitamiseks. Kinnistu kruntideks jagamise vajadus selgub planeeringu koostamise käigus. Detailplaneering peab lahendama hoonestusõiguse vajaduse, liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad ning planeeringu elluviimisel vajalikud keskkonnatingimused. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse juhtotstarbeks tootmismaa. Seega algatatud detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.


26.09.2022

Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Väike-Looga tn 2)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Väike-Looga tn 2 hooajalise elamu laiendamine ja ümberehitamine väikeelamuks ilma detailplaneeringut koostamata„ projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile rekonstrueeritav ja laiendatav hoone planeeritakse järgmiste gabariitidega: ehitisealune pind ca 67,4 m² ja kõrgus üle 5 m.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580 või siin: projekteerimistingimuste eelnõu.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 14. oktoobrini 2022. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 14. oktoobriks 2022. a. esitanud selle suhtes vastuväiteid.


19.09.2022

Teade Narva liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise kohta

Keskkonnaamet, teatab, et on võtnud menetlusse Marina Minerals OÜ (registrikood 11349875, aadress Tartu mnt 83-806, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 10115 Harju maakond) esitatud Narva liivakarjääri keskkonnaloa taotluse (nõuetekohane taotlus registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 03.08.2022 numbriga DM-120529-3).
Taotletav Narva liivakarjääri mäeeraldis asub Ida-Viru maakonnas Narva linnas riigile kuuluval katastriüksusel Narva metskond 82 (katastritunnus 51101:001:0229), mille valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 3,18 ha. Taotluse kohaselt on Narva liivakarjääriga seotud täiteliiva aktiivse tarbevaru kogus 147 tuh m³, millest kaevandatav on 107 tuh m³.
Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (kotkas.envir.ee), menetlus nr M-120529.


16.08.2022

Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Viktoria tn 38)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Viktoria tn 38 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata„ projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile uus hoone projekteeritakse olemasoleva ebaseaduslikult ehitatud aiamaja (EHR-i kood 120831637) asemel. Uus hooajaline elamu planeeritakse järgmiste gabariitidega: ehitisealune pind – ca 150 m² ja kõrgus kuni 7,5 m.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580 või siin: projekteerimistingimuste eelnõu.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 2. septembrini 2022. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 2. septembrini 2022. a. esitanud selle suhtes vastuväiteid.


10.08.2022

Hankekutse

Käesolevaga teeb Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet ettepaneku esitada pakkumus Narva asunud hoone (kaalukoda, sõjaeelse aadressiga Rüütli tänav 16) maa-aluste konstruktsioonide asukoha ja seisukorra välja selgitamiseks arheoloogilise uuringu ja ehitise auditi teostamiseks.

Hankemenetlus toimub riigihangete registris.
Hankelepingu maksumuse piirmäär: 20 833,33 EUR (km-ta)
PAKKUMUSTE ESITAMISE TÄHTAEG: 19.08.2022 kell 10:00
Hanke eest vastutav isik: Madis Tuuder
Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi riigihangete registri kaudu küsimusi esitades.


26.07.2022

Teade Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest, avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu korraldamisest

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavalitsuse 06.07.2022 korraldusega nr 465-k Tallinna mnt 43 detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest. Planeeringuala asub Pähklimäe linnaosas ja selle pindala on ca 0,32 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on määrata Tallinna mnt 43 krundile ehitusõigus lisaks olemasolevale automaattanklale kiirtoidurestorani hoone ehitamiseks. Kavandatav ehitiste arv krundil on 2 (olemasolev automaattankla ja kavandatav kiirtoidurestoran) ning kavandatava kiirtoidurestorani ehitisealune pindala on kuni 600 m². Detailplaneering lahendab liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused ning määrab tehnovõrkude asukohad. Samuti määratakse detailplaneeringuga servituutide vajadusega alad juurdepääsu- ja parkimisservituutidele Tallinna mnt 47, Tallinna mnt 47a, Tallinna mnt 47b ja 4. Roheline tn 8 kinnistute kasuks. Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut.

Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 28. juulist kuni 11. augustini 2022 Narva Linnavalitsuse valvelauas aadressil Peetri plats 5 või ameti koduleheküljel www.narvaplan.ee. Arvamusi planeeringu kohta saab esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 12. augustil 2022 kell 14:00 Narva Linnavalitsuse konverentsisaalis (Peetri plats 5).

Dokumendid: seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrgud, 3D vaated.


30.06.2022

Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Vee tn 48)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Vee tn 48 hooajalise elamu laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile, planeeritakse Vee tn 48 aadressil asuva hooajalise elamu laiendamine üle 33% selle esialgu kavandatud mahust. Pärast laiendamist on hoone järgmiste gabariitidega: ehitisealune pind on ca 71,3 m², kõrgus üle 5m ja maht ca 250 m³.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580 või siin: projekteerimistingimuste eelnõu.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 14. juulini 2022. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 14. juulini 2022. a. esitanud selle suhtes vastuväiteid.


30.06.2022

Hankekutse

Käesolevaga teeb Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet ettepaneku esitada pakkumus Narvas paiknevatel kinnistutel Sepa tn 7a (katastritunnus 51101:001:0471), Sepa tänav J1 (katastritunnus 51101:001:0433) ja Sepa tn 7b (katastritunnus 51101:001:1199) arheoloogilise uuringu läbiviimiseks.

Hankemenetlus toimub riigihangete registris.
Hankelepingu maksumuse piirmäär: 20 833,33 EUR (km-ta)
PAKKUMUSTE ESITAMISE TÄHTAEG: 13.07.2022 kell 10:00
Hanke eest vastutav isik: Madis Tuuder
Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi riigihangete registri kaudu küsimusi esitades.


15.06.2022

Teade Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja lähiala detailplaneeringu algatamisest

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 26.05.2022 otsusega nr 26 Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja lähiala detailplaneeringu algatamisest. Planeeringuala asub Elektrijaama linnaosas ja selle pindala on ca 22,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Elektrijaama tee 50 ja Elektrijaama tee 90 katastriüksusest 7 eraldiseisva krundi moodustamine, maakasutuse juhtotstarbe muutmine ja täpsustamine, juurdepääsuteede lahendamine ning ehitusõiguse määramine. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu kohaselt on Elektrijaama tee 50 maakasutuse juhtotstarbeks tootmismaa ning Elektrijaama tee 90 on looduslik haljasmaa. Algatatav detailplaneering eeldab muudatust kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarvete osas. Planeeringuga peab täiendavalt määrama Elektrijaama tee 50 kinnistul olemasoleva hoonestuse seadustamise, korrastamise ja edaspidise kasutamise ning ehitustingimused. Detailplaneeringuga tuleb lisaks lahendada juurdepääsu võimalused Balti Elektrijaama teenindava jahutusvee kanali kallastele kanali teenindamise ja puhastamise eesmärgil.


15.06.2022

Teade Rüütli tänava ajaloolise kvartali ja selle lähiala detailplaneeringu algatamisest

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 26.05.2022 otsusega nr 25 Rüütli tänava ajaloolise kvartali ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamisest. Planeeringuala asub Vanalinna linnaosas ja selle pindala on ca 2,2 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on planeeringualal ajaloolisest tänavavõrgust ja hoonestuse mahtudest lähtuvalt kvartalite loomine, ajalooliste tänavate taastamine ja ehitusõiguse andmine taastatavate kvartalite hoonestamiseks, olemasolevate suurte kinnistute kruntimine ning maakasutuse sihtotstarvete määramine, tehnovõrkudega varustamise, liikluskorralduse, arhitektuur-ehituslike, muinsus- ja keskkonnakaitse ning heakorrastuse põhimõtete määramine. Planeeringuga tuleb ette näha ka vajalike servituutide seadmise võimalused. Algatatav Rüütli tänava ajaloolise kvartali ja selle lähiala detailplaneering eeldab muudatust kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtfunktsioonide osas.


15.06.2022

Teade Vaksali tn 19 ja selle lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamisest

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et Narva Linnavolikogu 19.12.2019 otsus nr 68 Vaksali tn 19 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine on tunnistatud kehtetuks. Planeeringu menetlus on lõpetatud Narva Linnavolikogu 27.01.2022 otsusega nr 5.


14.06.2022

Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Tasane tn 21)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Tasane tn 21 hooajalise elamu laiendamine ja ümberehitamine väikeelamuks ilma detailplaneeringut koostamata“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile, planeeritakse Tasane tn 21 aadressil asuva hooajalise elamu laiendamine üle 33% selle esialgu kavandatud mahust. Pärast laiendamist ja ümberehitamist on hoone järgmiste gabariitidega: ehitisealune pind kuni 60 m² ja kõrgus kuni 7,5 m.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580 või siin: projekteerimistingimuste eelnõu.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 04. juuli 2022. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 04. juuli 2022. a. esitanud selle suhtes vastuväiteid.


13.06.2022

Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Väikesaare tn 33)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Väikesaare tn 33 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata„ projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile uus hoone projekteeritakse olemasoleva aiamaja (EHR-i kood 118005075) asemel. Uus hooajaline elamu planeeritakse järgmiste gabariitidega: ehitisealune pind – ca 70 m² ja kõrgus kuni 7,5 m.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580 või siin: projekteerimistingimuste eelnõu.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 25. juuni 2022. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 25. juuni 2022. a. esitanud selle suhtes vastuväiteid.


23.05.2022

Projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku teade
(Kompassi tn 20)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Kompassi tn 20 sauna laiendamine üle 33% ning selle ümberehitamine väikeelamuks ilma detailplaneeringut koostamata“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile rekonstrueeritav ja laiendatav hoone planeeritakse järgmiste gabariitidega: ehitisealune pind kuni 90 m² ja kõrgus kuni 7,5 m.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580 või siin: projekteerimistingimuste eelnõu.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 10. juuni 2022. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 10. juuni 2022. a. esitanud selle suhtes vastuväiteid.


23.05.2022

Projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku teade
(Herilase tn 16)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Herilase tn 16 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata„ projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile uus hoone projekteeritakse olemasoleva aiamaja (EHR-i kood 118007800) asemel. Uus hooajaline elamu planeeritakse järgmiste gabariitidega: ehitisealune pind - 46 m², kõrgus kuni 7,5 m ja maht - ca 248 m³.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580 või siin: projekteerimistingimuste eelnõu.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 10. juuni 2022. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 10. juuni 2022. a. esitanud selle suhtes vastuväiteid.


09.05.2022

Teade Narva metskond 103 ja selle lähiala detailplaneeringu
koostamise algatamisest

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva metskond 103 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamisest Narva Linnavolikogu 21.04.2022 otsusega nr 22. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Elektrijaama linnaosas ning planeeringuala pindala kokku on ca 11 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on Narva metskond 103 katastriüksuse jagamine viieks krundiks, maakasutuse juhtotstarbe muutmine ja täpsustamine. Algatatav detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused ning määrama tehnovõrkude asukohad. Kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu kohaselt on antud ala maakasutuse juhtotstarbeks looduslik haljasmaa. Igale moodustatavale krundile kavandatakse tootmis- ja ärimaa juhtotstarbed (90% tootmis- ja 10% ärimaad). Seega algatatav detailplaneering eeldab muudatust kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarvete osas.

Kuna tegemist on üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, siis KeJHS § 33 lg 2 p 3 kohaselt keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkust tuleb kaaluda ja anda selle kohta eelhinnang, kui koostatakse detailplaneering planeerimisseaduse § 142 lõike 1 punktides 1–3 sätestatud juhul. Planeerimisseaduse (PlanS) § 142 lg 1 p 1 kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine on üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine. Lisaks asub planeeringuala paekivi maardla reservalal ning maakonnaplaneeringu rohekoridoris.

Dokumendid: eskiis.


06.05.2022

Teade Liiva tn 3 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 21.04.2022 otsusega nr 21 Liiva tn 3 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Planeeringuala asub Kalevi linnaosas ja selle pindala on ca 0,2 ha.

Liiva tn 3 maa-ala detailplaneeringu eesmärk on määrata krundile ehitusõigus üksikelamu ja saunahoone ehitamiseks. Kavandatav ehitiste arv krundil on 2 ning ehitisealune pindala kuni 407 m². Planeeringuga lahendatakse liikluskorraldus (juurdepääsud ja parkimine), ehitatava ja lammutatava hoonete asupaigad, maa-ala heakorrastus ja haljastuse küsimused ning määratakse tehnovõrkude asukohad.

Kuigi Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3 kehtestatud üldplaneeringu lahenduse alusel oli endise Rakvere tn 22g (katastritunnusega 51101:004:0132, pindalaga 695 m²) kinnistu maakasutuse juhtotstarve ärireservmaa ja Liiva 3 (katastritunnusega 51101:004:0010, pindalaga 1356 m²) elamumaa, siis Narva Linnavalitsuse 20.09.2017 korraldusega nr 902-k Liiva tn 3 ja Rakvere tn 22g kinnistute ühendamisega määrati moodustatud kinnistule maakasutuse juhtotstarbeks elamumaa 100%. Seega Liiva tn 3 detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut.

Dokumendid: seletuskiri, põhijoonis, situatsiooniskeem, tehnovõrgud, 3D vaade.


07.04.2022

Projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku teade
(Tehase tn 38, 40, 42, 44)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Tehase tn 38, 40, 42, 44 tööstushoone püstitamine Narva Linnavolikogu 20.11.2014. a otsusega nr 134 kehtestatud Kulgu tööstusala detailplaneeringu alusel“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt taotluses toodud informatsioonile planeeritakse tööstushoone püstitamist hoone eeldatava kasutusotstarbega „muu tööstushoone“. Tööstushoones planeeritakse toota polüestervaikusid. Tehas toodab erinevaid polüestervaikusid, mida kasutatakse metallpindade katmiseks ettenähtud värvide sideainetena. Vastavalt taotlusele lisatud asendiskeemile tööstushoone planeeritakse püstitada Tehase tn 40 ja Tehase tn 44 krundile. Tehase tn 42 krundile kavandatakse rajada hoonet teenindavad rajatised. Kuna detailplaneeringu kohaselt Tehase tn 38-44 krundi hoonestusalad on kavas ühendada, siis neid krunte vaadeldakse üheskoos.

Vastavalt HMS § 46 lg 1 korraldati projekteerimistingimuste andmine EhS § 27 alusel avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 29. aprillini 2022. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 29. aprilliks 2022. a. esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58470224 või siin: projekteerimistingimuste eelnõu, asendiskeem, põhijoonis.


24.03.2022

KUTSE SEMINARILE
JA VESTLUSRINGILE OSALEJATEGA

29. märtsil 2022 kell 16:00 OBJEKT-is, aadressil Linda 2, Narva toimub esimene tutvustav seminar linnaelanike heaolu uuringu teemal. » loe lähemalt


22.03.2022

Projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku teade (Kulli tn 11)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Kulli tn 11 hooajalise elamu laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata“ projekteerimistingimuste eelnõu. Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile, planeeritakse Kulli tn 11 aadressil asuva hooajalise elamu laiendamine üle 33% selle esialgu kavandatud mahust. Pärast laiendamist on hoone järgmiste gabariitidega: ehitisealune pind kuni 60 m², kõrgus kuni 5,8 m ja maht kuni 260 m³.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580 või siin.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 09. aprillini 2022. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 09. aprillini 2022. a. esitanud selle suhtes vastuväiteid.


18.03.2022

Hankeplaani kinnitamine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab hankeplaani kinnitamisest.


09.03.2022

OTSIME NIME UUELE PARGILE

Narva linn kuulutab välja konkursi uuele linnapargile nime leidmiseks. Park rajatakse rahvaalgatuse ideede konkursi võitnud ettepaneku tulemusel juba käesoleval aastal aadressil Rakvere 71a. Otsime nime, mis on mõjuv, töötab ning meeldib linnaelanikele ja külalistele.

Täpsemad nimekonkursi tingimused ja pargi eskiisi leiab siit: konkursi tingimused, pargi idee, eskiis.

Nimekonkursile esitatavad ettepanekud saata hiljemalt 25. märtsiks aadressile:
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, Peetri plats 5, 20308 Narva linn
või e-posti aadressil nimekonkurss@narva.ee.

Nimekonkursi võitjaid autasustatakse tänukirjade ja kingitustega.


07.03.2022

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku tulemustest Tallinna mnt 15a eraparklate ja avaliku kõnnitee rajamiseks täpsustatud Narva Linnavolikogu 23.05.2001. a otsusega nr 277/40 kehtestatud Tallinna mnt 7-13a detailplaneeringu alusel. Kuna 15.12.2021. - 29.12.2021. a toimunud eelnõu avalikul väljapanekul laekus projekteerimistingimuste eelnõu kohta 1 ettepaneku sisaldav arvamus, korraldab kohalik omavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu avaliku istungi. Seoses kõrge nakatumisega piirkonnas peame vajalikuks avaliku istungi toimumist internetikeskkonnas 23. märtsil 2022. a kell 15:00-16:00.

Veebikoosoleku link Zoom'is (Passcode: 505680)


04.03.2022

Projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku teade
(Elektrijaama tee 61 salvestusjaama hoone püstitamine
ilma detailplaneeringut koostamata)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Elektrijaama tee 61 salvestusjaama hoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Kavandatava projekti eesmärgiks on salvestusjaama hoone püstitamine, mis koosneb 20 konteinerist. Planeeritav hoone on 2,5 m kõrguse ja võimsusega 150 MW.

Vastavalt EhS § 31 lg 1 pädev asutus otsustab projekteerimistingimuste andmise menetluse korraldamise avatud menetlusena. Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena tuleb korraldada käesoleva seadustiku §-s 27 ja planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 nimetatud juhul.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 26. märtsini 2022. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole26. märtsiks 2022. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

NB! Avalik menetlus on pikendatud kuni 2. aprillini 2022. a.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58470224, või siin: projekteerimistingimuste eelnõu, asendiskeem.


10.02.2022

ARHITEKT

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti (ALPA) arhitektuuri- ja planeerimise osakond otsib oma kollektiivi arhitekti. » loe lähemalt


08.02.2022

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku tulemustest Kreenholmi tn 64 jalgpalli pneumohalli ning seda teenindavate ehitiste püstitamiseks. Kuna 29.12.2021. - 13.01.2022. a toimunud eelnõu avalikul väljapanekul laekus projekteerimistingimuste eelnõu kohta 2 ettepanekut ja vastuväidet sisaldavat arvamust, korraldab kohalik omavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu avaliku istungi. Seoses kõrge nakatumisega piirkonnas peame vajalikuks avaliku istungi toimumist internetikeskkonnas 02. märtsil 2022. a kell 16:00-17:00.

Veebikoosoleku link Zoom'is (Passcode: 524788)


07.02.2022

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Äkkeküla tee, Äkkeküla tee 12 avalike teede, sadeveetorustiku ja elektripaigaldise rajamine Narva Linnavolikogu 08.09.2011. a otsusega nr 113 kehtestatud Suur-Äkke ja Väike-Äkke ning nende lähiala detailplaneeringu alusel ja Äkkeküla tee L1 ning Pinna tn L1 avalike teede ja elektripaigaldise rekonstrueerimine ilma detailplaneeringut koostamata“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Lähtudes projekteerimistingimuste taotlusest on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu peab detailplaneeringujärgset lahendust täpsustama haljastuse, heakorra või liikluskorralduse ja maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimaliku asukoha osas. Vastavalt taotluses toodud informatsioonile Äkkeküla tee 12 krundile kavandatavat spordihoonet ei püstitata planeeringuga kavandatud mahus ning soovitakse ühendada Äkkeküla tee 8 krundil asuv olemasolev kergliiklustee Äkkeküla tee krundile kavandatava kergliiklusteega. Äkkeküla tee krundil paralleelselt sõiduteega kulgev perspektiivne kergliiklustee ja elektrikaabel soovitakse üle viia teisele poole sõiduteed. Äkkeküla tee kavandatav sõidutee soovitakse ühendada Pinna tn L1 lõpetamata teega. Äkkeküla tee krundile kavandatav sõidutee soovitakse ühendada Äkkeküla tee L1 rekonstrueeritava teega.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 28. veebruarini 2022. a.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehel www.narvaplan.ee, Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58470224.

Dokumendid: eelnõu, asendiskeem, DP põhijoonis.


02.02.2022

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku tulemustest Rahu tn 12a avaliku parkimisplatsi rajamiseks täpsustatud Narva Linnavolikogu 17.06.2010. a otsusega nr 99 kehtestatud Rahu tänava detailplaneeringu alusel. Kuna 10.11.2021. - 25.11.2021. a toimunud eelnõu avalikul väljapanekul laekus projekteerimistingimuste eelnõu kohta 8 ettepanekut ja vastuväidet sisaldavat arvamust, korraldab kohalik omavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu avaliku istungi. Seoses kõrge nakatumisega piirkonnas peame vajalikuks avaliku istungi toimumist internetikeskkonnas 01. märtsil 2022. a kell 16:00-17.00.

Veebikoosoleku link Zoom'is (Meeting ID: 858 5712 7218 ja Passcode: 640047)


28.01.2022

Kohanime määramise eelnõu teade
(Suve tänav, Sügise tänav ja Talve tänav)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et vastavalt Narva Linnavolikogu 06.05.2010 määruse nr 20 „Kohanime määramise kord” punktile 3.1 on ettevalmistamisel kohanime määramise eelnõu („Kohanime määramine (Suve tänav, Sügise tänav ja Talve tänav)”. Ettepanekud või vastuväited palun esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti meiliaadressile narvaplan@narva.ee või virve.torpan@narva.ee kuni 14.02.2022.


27.01.2022

Teade Liiva tn 3 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavalitsuse 22.12.2021 korraldusega nr 1027-k Liiva tn 3 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest. Planeeringuala asub Kalevi linnaosas ja selle pindala on ca 0,2 ha.

Liiva tn 3 maa-ala detailplaneeringu eesmärk on määrata krundile ehitusõigus üksikelamu ja saunahoone ehitamiseks. Kavandatav ehitiste arv krundil on 2 ning ehitisealune pindala kuni 407 m². Planeeringuga lahendatakse liikluskorraldus (juurdepääsud ja parkimine), ehitatava ja lammutatava hoonete asupaigad, maa-ala heakorrastus ja haljastuse küsimused ning määratakse tehnovõrkude asukohad.

Kuigi Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3 kehtestatud üldplaneeringu lahenduse alusel oli endise Rakvere tn 22g (katastritunnusega 51101:004:0132, pindalaga 695 m²) kinnistu maakasutuse juhtotstarve ärireservmaa ja Liiva 3 (katastritunnusega 51101:004:0010, pindalaga 1356 m²) elamumaa, siis Narva Linnavalitsuse 20.09.2017 korraldusega nr 902-k Liiva tn 3 ja Rakvere tn 22g kinnistute ühendamisega määrati moodustatud kinnistule maakasutuse juhtotstarbeks elamumaa 100%. Seega Liiva tn 3 detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut.

Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 9. veebruarist kuni 23. veebruarini 2022 Narva Linnavalitsuse valvelauas aadressil Peetri plats 5 või ameti koduleheküljel www.narvaplan.ee. Arvamusi planeeringu kohta saab esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee.

Dokumendid: seletuskiri, põhijoonis, situatsiooniskeem, tehnovõrgud, 3D vaade.


25.01.2022

OTSIME NIME UUELE PARGILE

Narva linn kuulutab välja konkurssi uuele linnapargile nime leidmiseks. Park rajatakse rahvaalgatuse ideede konkursi võitnud ettepaneku tulemusel juba käesoleval aastal aadressil Rakvere 71a. Otsime nime, mis mõjub, töötab ja meeldib paljudele linnaelanikele ja külalistele.

Täpsemad nimekonkursi tingimused ja pargi eskiisi leiab siit: projekteerimistingimuste eelnõu, asendiskeem jm.

Nimekonkursile esitatavad ettepanekud saata hiljemalt 25. veebruariks aadressile:
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, Peetri plats 5, 20308 Narva
või e-posti aadressil nimekonkurss@narva.ee.


25.01.2022

Uuest Narva linna üldplaneeringust

Narva Linnavolikogu algatas 27. augustil 2020 otsusega nr 32 Narva linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegiline hindamise koostamise. Üldplaneeringu koostamise protsessi käigus on juba läbi viidud mitmeid uuringuid, näiteks Narva linna koolinoorte taju-uuring ja Narva linna ettevõtjate taju-uuring. Lisaks on aastatel 2020-2021 läbi viidud ideekorje, mille raames loodi ka kaardirakendus, kus igaühel oli võimalus esitada linnaarenduslikke ettepanekuid.

2021. aastal alustas Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet koostöös OÜ-ga Hendrikson & Ko aktiivselt uue Narva linna üldplaneeringu koostamist. Käesolevaks hetkeks on valminud Narva linna üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus. Mainitud dokument kirjeldab üldplaneeringu koostamise vajadust, eesmärki ja ülesandeid, mida üldplaneeringuga kavatsetakse lahendada.

Koostatava üldplaneeringu raames on moodustatud ka linnavalitsuse juhtkomisjon, kelle ülesandeks on üldplaneeringu linnavalitsuse-poolsete seisukohtade koordineerimine ja kinnitamine. Igal komisjoni liikmel on oma vastutusvaldkond ning töörühm, kes annab sisendi üldplaneeringu lahenduse väljatöötamiseks, mõeldes teemade kaupa läbi Narva linna ruumilised väärtused ja vajadused. Töörühmadesse kaasatakse nii linnavalitsuse spetsialiste kui ka pädevaid isikuid väljastpoolt linnavalitsust – linna- ja riigiasutustest, vabaühendustest ja ettevõtetest.

Üldplaneeringu puhul ei ole tegemist ainult menetlusdokumendiga, mis on mõeldud vaid kohaliku omavalitsuse ja kitsa spetsialistide ringi kasutamiseks. Tegemist on ülitähtsa strateegilise planeerimisdokumendiga, mis loob aluse kvaliteetsema elu- ja majanduskeskkonna kujundamisel järgmise viieteistkümne aasta jooksul. Seega on üldplaneeringu koostamise protsessis äärmiselt tähtis kaasata lisaks linna- ja riigiasutustele ka kohalikke elanikke ja linna tulevikust huvitatud isikuid, kes lähiaastatel hakkavad ise linnaruumi aktiivselt kasutama, olgu see elanik, ettevõtja, turist vms. Lihtsamalt öeldes on üldplaneering ideaalse linna loomise juhend.

example1

Seoses ülaltooduga anname teada, et 15. veebruaril 2022 kell 14:00 toimub kultuurimaja Rugodiv väikeses saalis esimene avalik üldplaneeringu seminar. Arutame ühiselt, millised on Narva linna ruumilised väärtused ja arenguvajadused. Ootame osalema kõiki, kes on linna tulevikust huvitatud ning kellel on ideid ideaalse linnaruumi loomiseks.

Kohapeal osalemiseks anna oma osalussoovist teada hiljemalt 11.02.2022 aadressil yldplaneering@narva.ee - palume kirja panna oma nimi ning kontaktandmed (osalejate arv on piiratud). Kohapeal osalemiseks palun esita COVIDi vaktsineerimise või läbipõdemise tõend.

Seminari on võimalik jälgida ka veebi teel - otseülekanne toimub Narva linna Facebooki lehel: facebook.com/LinnNarva


03.01.2022

Hankekutse

Käesolevaga teeb Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet ettepaneku esitada pakkumus Narva linna teedevõrgu seisukorra analüüsi tegemiseks ja sellest lähtuva rakenduskava koostamiseks.

Hankemenetlus toimub riigihangete registris.
Hankelepingu maksumuse piirmäär: 16 000 EUR (km-ta)
PAKKUMUSTE ESITAMISE TÄHTAEG: 17.01.2022 kell 10:00
Hanke eest vastutav isik: Peeter Tambu
Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi riigihangete registri kaudu küsimusi esitades.