Инициированные 2001
Oru tn 28 07.11.2001.a. nr 367/48
Tellija: Roman Igotti
Eesmärk: Ehitusõiguse määramine.
Taime tn 5 07.11.2001.a. nr 367/48
Tellija: Tatjana Prudnikova
Eesmärk: Ehitusõiguse määramine.
Kadastiku tn 57 07.11.2001.a. nr 367/48
Tellija: AS Nakro
Eesmärk: Territooriumi jagamine, hoonetele piiride määramine vastavalt omistatud aadressidele.
Pikse tn 3 07.11.2001.a. nr 367/48
Tellija: Aleksei Kuzmin
Eesmärk: Krundi piiride muutmine, ehitusõiguse määramine.
Mõisa tn 4 12.09.2001.a. nr 342/44
Tellija: Narva Arhitektuuri Amet
Eesmärk: Maakasutuse piiride määratlemine. Liikluskorralduse lahendamine.
Rakvere tn 113.06.2001.a. nr 285/41
Tellija: Eduard Zorin
Eesmärk: Ehitusõiguse määramine krundi piiride ja otstarbe säilitamisega.
1.Jõe tn 46 12.04.2001.a. nr 251/37
Tellija: Vladimir Gribov
Eesmärk: Maakasutuse piiride suurendamine, krundi hoonestusõiguse määramine.
Kreenholmi tn 39 12.04.2001.a. nr 251/37
Tellija: WWW Narva Trading
Eesmärk: Ala määramine turukaubanduse organiseerimiseks.
Uusküla tn 15 28.03.2001.a. nr 244/36
Tellija: EÜ Baltika
Eesmärk: Maakasutuse piiride muutmine.
Pikse põik 9 14.02.2001.a. nr 220/34
Tellija: Valentina Antipenko