Инициированные 2004
Königsholmi saare randumissild 09.12.2004.a. nr 157/46
Tellija: Põhivõrk OÜ, 15.11.2004.a. nr 1153/1-11
Eesmärk: Planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine Narva veehoidla Königsholmi saarele randumissilla rajamiseks, heakorrastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude) lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 1,3 ha
Joaoru ja selle lähiala 09.12.2004.a. nr 156/46
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 12,5 ha
Äkkeküla 1 maa-ala 25.11.2004.a. nr 143/44
Tellija: BMF Baltic AS, 13.09.2004.a. nr 909/1-11
Eesmärk: Planeeritavale alale ehitusõiguse andmine tehnikaspordirajatiste (kart, kross jne) rajamise tarbeks. Liikluskorralduse lahendamine koos juurdepääsude ja parkimisega, haljastuse ja heakorrastuse lahendamine ning maa-ala tehnovõrkudega varustamine.
Planeeritava ala pindala: ca 20,8 ha, munitsipaalmaa
Kerese tn 3, Kosmonaudi tn 4 16.09.2004.a. nr 124/39
Tellija: Kolle AS, 16.08.2004.a. nr 807/1-11
Eesmärk: Planeeritava maa-alale ehitusõiguse andmine kaubandus- ärihoone rajamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) lahendamine ning tehnovõrkude asukoha määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,7 ha
Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tänavatega piirnev ala 26.08.2004.a. nr 111/38
Tellija: Molong OÜ, 09.03.2004.a. nr 246/1-11
Eesmärk: Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine parkla rajamise tarbeks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) lahendamine ning tehnovõrkude asukoha määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 2,1 ha
Tallinna mnt 73 22.07.2004.a. tn 99/37
Tellija: Famar-Desi Kinnisvara AS
Eesmärk: Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse andmine ehitusmaterjalide kaupluse rajamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) lahendamine ning tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 2,3 ha
5.Paemurru 19 krunt ning selle lähiala 25.03.2004.a. nr 34/30
Tellija: Igor Sild, 04.02.2004.a. nr 113/1-11
Eesmärk: Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine ja krundi ehitusõiguse määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,28 ha
Paemurru linnaosa eramute kruntide piiridest kuni Kadastiku tänavani maa-ala 25.03.2004.a. nr 33/30
Tellija: Junona AS, 04.02.2004.a. nr 109/1-11
Eesmärk: Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, krundi ehitusõiguse määramine ning tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 13,3 ha
Oru 1, 3 ja Uusküla 2, 4 kruntid 25.03.2004.a. nr 32/30
Tellija: Alfatom TÜ, 01.2004.a. nr 00/1-11
Eesmärk: Ehitusõiguse määramine kliiniku ehitamiseks ning liikluskorralduse lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 1,2 ha
Tallinna mnt 81 läänepoolne maa-ala 25.03.2004.a. nr 31/30
Tellija: Hat-Auto AS, 23.01.2004.a. nr 59/1-11
Eesmärk: Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine ja krundi ehitusõiguse määramine.
Märkused: Planeeringuga kavatsetakse moodustada uus krunt pindalaga ca 5000 m², autode müügi- ja hooldekeskuse ehitamiseks. Ehitusalune pindala kuni 1500 m² - ni, kõrgus - 2 korrust.
Planeeritava ala pindala: ca 2,1 ha
Märkus: tunnistatud kehtetuks
Ak. Maslovi 5 26.02.2004 nr 18/28
Tellija: Balti Ehitusteenused OÜ, 09.01.2004.a. nr 22/1-11
Eesmärk: Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundi ehitusõiguse määramine (sihtotstarbe muutmine ärimaaks, autode müügi- ja teeninduskeskuse ehitamiseks).
Planeeritava ala pindala: ca 0,47 ha