Принятые 2007

Vastuvõtmisel ja avaliku väljapaneku korraldamisel
Daumani 4a maa-ala 06.12.2007.a. nr 433
Tellija: OÜ Narva Kaubanduskeskus
Eesmärk: Maa-alale büroohoone ehitamine, heakorrastuse, haljastuse ja liikluskorralduse lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,3 ha
Skeem: pdf
Võidu pargi maa-ala (v.a Joala 8b) 29.11.2007.a. nr 426
Tellija: Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Krundipiiride määramine, pargi korrastamine linna rohe-ja puhkealaks, liikluskorralduse lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 2,3 ha
Skeem: pdf
Daumani tn 2c 15.11.2007. nr 406
Tellija: OÜ Narva Kaubanduskeskus
Eesmärk: Ehitusõiguse määramine kasutatud autode, autoremondi- ja müügisalongi tarbeks (maksimaalne ehitusalune pind kuni 2601 m2 ning lubatud kõrgus kuni 8 m). Planeeringuga lahendatakse ka maa-ala heakorrastus, haljastus, liikluskorraldus (juurdepääsud Daumani 2b ja Daumani 30 tänavate poolt ning parkimine 12 kohale).
Planeeritava ala pindala: ca 1,05 ha
Skeem: pdf, jpg
Daumani tn 2a, 2b 15.11.2007.a. nr 405
Tellija: OÜ Narva Kaubanduskeskus
Eesmärk: Olemasolevate kruntide ühendamine tasulise parkla rajamise eesmärgil. Samuti määratakse ehitusõigus 1 kuni 142 m2 ehitusaluse pinnaga, 8 m kõrguse hoone ehitamiseks. Planeeringuga lahendatakse ka maa-ala heakorrastus, haljastus, liikluskorraldus (juurdepääsud). Maa-alast moodustatakse 1 krunt pindalaga 18711 m2 sihtotstarbega ärimaa.
Planeeritava ala pindala: ca 1,85 ha
Skeem: pdf, jpg
Hariduse 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f ja Puškini 27 maa-ala 15.11.2007.a. nr 403
Tellija: FAMA Invest OÜ
Eesmärk: Olemasolevate kruntide ühendamine (Tallinna mnt 19c, Hariduse 5a, 5b, 5c ja osaliselt 5d), kaubandus- ja ärikeskuse ehitamine, elumajade ehitamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) lahendamine. Maa-alast moodustatakse 4 krunti sihtotstarbe bilansiga 78% ärimaad, 18% elamumaad ja 4% liiklusmaad
Planeeritava ala pindala: ca 1,3 ha
Skeem: pdf, jpg
Joala tn 8 ja selle lähiala 26.09.2007.a. nr 359
(endiselt Gerassimovi tn ja Joala tn vaheline park)
Tellija: Diamondome OÜ
Eesmärk: Krundi piiride määramine (maa- ala jagamine 5 krundiks, maatükk nr 1 pindalaga 13500m2 sihtotstarbega ärimaa moodustatakse Gerassimovi kultuurimaja teenindamiseks; maatükk nr 2 pindalaga 24560m2 sihtotstarbega sotsiaalmaa moodustatakse pargiala; maatükk nr 3 pindalaga 1020m2 sihtotstarbega ärimaa moodustatakse olemasoleva hoone teenindamiseks; maatükk nr 4 pindalaga 1960m2 sihtotstarbega sotsiaalmaa moodustatakse spordirajatisele (tenniseväljak); maatükk nr 5 pindalaga 5850m2 sihtotstarbega ärimaa moodustatakse atraktsioonide aluseks maaks).
Planeeritava ala pindala: ca 5 ha
Märkused: Detaiplaneeringu nimetuse muutmine ja lähteülesande muutmine 20.10.2006 nr 166.
Skeem: pdf
Vihma tn 25 maa-ala 26.09.2007.a. nr 358
Tellija: Jefim Šabarov
Eesmärk: Planeeritava maa-ala kruntideks jagamine, ehitusõiguse määramine elamu ehitamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamise lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,75 ha
Skeem: pdf
Narva linna Balti Elektrijaama Tuhavälja nr 2 tuulepargi olulise ruumilise mõjuga objekti asukoha valiku teemaplaneering 16.08.2007.a. nr 336
Tellija: AS Narva Elektrijaamad
Eesmärk: Asukoha valimine tuulegeneraatorite, juurdepääsuteede ning montaaživäljakute, elektri- ja sideliinide rajamiseks, valve- ja turvasüsteemide ja rajatiste paigaldamiseks.
Planeeritava ala pindala: ca 714 ha
Skeem: pdf
Puškini tn 64 maa-ala 28.06.2007.a. nr 265
Tellija: OÜ Aleana Kinnisvara
Eesmärk: Planeeritava maa-ala krundideks jagamine ridaelamute, korrusmajade ja üksikelamute rajamise tarbeks, ehitusõiguse määramine elamute (korruselamud, ridaelamud, individuaalelamud) ehitamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), jalakäjiate teede lahendamine ning tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 5,8 ha
Skeem: jpg
Kreenholmi 52 ja 54 maa-ala 24.05.2007.a. nr 245
Tellija: VP Market OÜ
Eesmärk: Maa-aladele ehitusõiguse andmine, maa-ala kruntideks jaotamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 1,3 ha
Skeem: pdf, jpg
Kangelaste 37a, 37b, 39a, 39b maa-ala 24.05.2007.a. nr 243
Tellija: Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Ehitusõiguse määramine, krundipiiride muutmine, heakorrastuse, haljastuse liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 2 ha
Skeem: pdf, jpg
Mõisa tn 24.05.2007.a. nr 242
Tellija: Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Uue teelõigu väljaehitamine; ühenduse loomine Mõisa tn ja Tiimani tn vahel; liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,5 ha
Skeem: pdf
Kreenholmi-26.Juuli-Uusküla-Oru kvartali liikluskeem 15.03.2007 nr 91
Tellija: Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
Eesmärk: Planeeritavale maa-alale heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (parkimise ja Kreenholmi-26.Juuli-Uusküla-Oru kvartali liikluskorralduse) lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 25,15 ha.
Skeem: pdf, 2008.a. jpg
Tähe tn 5 26.01.2007. nr 28
Tellija: Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
Eesmärk: Ehitusõiguse määramine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 2,3 ha.
Skeem: pdf, jpg
Rahu 42a 26.01.2007. nr 27
Tellija: AS ZUR.
Eesmärk: Planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine hambakliiniku ehitamiseks; krundipiiride täpsustamine; heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jaläkaijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine
Planeeritava ala pindala: ca 0,5 ha.
Skeem: pdf