Установленные 2005
Oru tn, 6.Paemurru ja Parve tn vaheline maa-ala 06.10.2005 nr 151/63
Tellija: T.Muhhina, T.Ušakova, V.Vesselov, S.Jurtšenko
Eesmärk: Hoonestusõiguse ja sihtotstarbe määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 4,5 ha
Skeem: jpg
Kangelaste 39 25.08.2005 nr 138/60
Tellija: FIE Valeri Kois, 05.01.2005.a. nr 17/1-11
Eesmärk: Ehitusoiguse määramine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepaasude ja parkimise) ja jalakaijate teede lahendamine, tehnovorkude asukoha maaramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,5 ha
Skeem: jpg
Kose 4, 4a, 6, 8 kruntid ning lähiala 25.08.2005 nr 137/60
Tellija: Ida-Viru Piirivalvepiirkond, 21.11.2003 a. nr 2206
Eesmärk: Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse määramine (rahvusvahelise piiripunkti rajamiseks) ning tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,7 ha
Skeem: jpg
Jõesuu tn 15 25.08.2005 nr 136/60
Tellija: Albion Motors OÜ, 31.10.2003.a. nr 1-11/707
Eesmärk: Krundi ehitusõiguse määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,3 ha
Skeem: jpg
Tiigi tänava idapoolne maa-ala 25.08.2005 nr 134/60
ei kehti, kuna maa-alale on kehtestatud uus Tiigi tn 7 ja Tiigi tn 11 maa-alade DP, 27.05.2010.a. nr 79,
osaline kehtetuks tunnistamine 15.04.2020.a. nr 20
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse määramine ning tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 10 ha
Skeem: jpg, jpg
Lavretsovi tn 9 28.07.2005 nr 130/59
Tellija: TÜ Vesta King
Eesmärk: Krundi planeeritava maa-ala jaotus, krundi ehitusõiguse määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,17 ha
Skeem: jpg
Pikse tn 6 28.07.2005 nr 129/59
Tellija: Olga Timofejeva, 15.03.2004.a. nr 265/1-11
Eesmärk: Planeeritavale maa-alale ehitusõiguse määramine individuaalelamu rajamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) lahendamine ning tehnovõrkude asukoha määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,6 ha
Skeem: jpg
Tallinna mnt 41 28.07.2005 nr 128/59
Tellija: AS Astri-Narva, 21.12.2004.a, nr 1296/1-11
Eesmärk: Laiendada olemasolevat kaubanduskeskust; ehitusõiguse määramine, krundipiiride täpsustamine, ja sihtotstarve muutmine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Kinnitada 19.05.2005.a. Narva Linnavolikogu otsusega nr 76/ 55 detailplaneeringu lähteülesande uued projekteerimispiirid detailplaneeringu tellija taotluse alusel.
Planeeritava ala pindala: ca 2,0 ha
Skeem: jpg, vaade
Rakvere tn 13 07.07.2005. nr 118/58
Tellija: Narva Kristlik Nelipühi Kogudus
Eesmärk: Ehitusõiguse määramine.
Märkused: Vastavalt 15.03.2007 volikogu otsusega nr 99 tunnistada Rakvere tn 13 detailplaneering kehtetuks.
Skeem: jpg
Hariduse tn 5 maa-ala 07.07.2005. nr 117/58
Tellija: AS NTT, 22.12.2004.a, nr 1300/1-11
Eesmärk: Planeeritava maa-alale ehitusõiguse määramine kaubandus-ärihoonete rajamiseks ning laiendamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine ning tehnovõrkude asukoha määramine. Kinnitada 13.01.2005.a. Narva Linnavolikogu otsusega nr 9/ 49 detailplaneeringu lähteülesande uued projekteerimispiirid detailplaneeringu tellija taotluse alusel.
Planeeritava ala pindala: ca 3,67 ha
Skeem: pdf, jpg, vaade1, vaade2
Kerese tn 40g lähiala 09.06.2005 91/56
Tellija: Albion Motors OÜ, 19.11.2004.a, nr 1164/1-11
Eesmärk: Planeeritavale maa-alale heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (Kerese 40g krundile juurdepääsu) lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,24 ha
Skeem: jpg
Eesti Raudtee 28.04.2005. nr 71/54
Tellija: AS Eesti Raudtee
Eesmärk: Narva raudteejaama rekonstrueerimine.
Märkused: Detailplaneering tühistatud 27.10.2005.a. Kohtu otsuse nr 3-128/2005 alusel.
Skeem: pdf, jpg
Endise Börsihoone maa-ala 28.04.2005 nr 72/54
Tellija: Tartu Ülikooli Narva Kolledž, 18.12.2003 a. nr 1-11/218
Eesmärk: Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse määramine ning tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 3,5 ha
Skeem: jpg
Saksa Johannesse koguduse ja Soome koguduse surnuaed 07.04.2005. nr 58/53
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, 15.10.2003.a. nr 1-11/668
Eesmärk: Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine ja heakorrastuse põhimõtete määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 3,2 ha
Skeem: jpg
Kerese tn 46 ja Kerese tn 72 vaheline maa-ala 17.03.2005. nr 42/52
Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Eesmärk: Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, krundi ehitusõiguse ning tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 2,9 ha
Dokumendid: seletuskiri, joonised