Установленные 2006
Hariduse tn 22 maa-ala 28.09.2006. nr 156
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Ehitusõiguse määramine staadioni töö korraldamiseks (tribuunide, abiruumide rajamine), heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 4,5 ha
Skeem: pdf
3.Roheline tn 9 28.09.2006. nr 155
Tellija: Tellija OÜ Tšupova 10.02.2005.a, nr 153/1-11
Eesmärk: Ehitusõiguse määramine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 900 m2
Skeem: pdf
Kraavi tn 14 24.08.2006 nr 136
Tellija: Pimeaia Kinnisvara OÜ 03.01.2006.a, nr 3/1-11
Eesmärk: Ehitusõiguse andmine poolelioleva hoone ehitamiseks korterelamuks, kruntideks jagamine, sihtotstarbe muutmine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,64 ha
Skeem: pdf, jpg
Kerese-Linda-Kosmonaudi-Puškini kvartali (va Kosmonaudi tn 6) liikluskeem 29.06.2006. otsus 102
Tellija: Kolle AS, 10.11.2004.a, nr 1129/1-11
Eesmärk: Planeeritavale maa-alale heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (parkimise ja Kosmonaudi- Kerese- ning Linda- tänavalt planeeritavale maa-alale juurdepaasude) lahendamine ning tehnovorkude asukoha maaramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 2,2 ha
Skeem: pdf
Rahu tn 41 01.06.2006 nr 93
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Maa-ala kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse andmine linna liinibusside lõpp-peatuse rajamise tarbeks. Sinnajuurde liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse korraldamine ja rajamine.
Planeeritava ala pindala: ca 3,7 ha, munitsipaalmaa
Skeem: pdf
Puškini tn 50 20.04.2006 otsus 62
Tellija: OÜ Tamali Kaup 09.02.2004.a, nr 143/1-11
Eesmärk: Ehitusõiguse maaramine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha maaramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,19 ha
Skeem: pdf, jpg
Süsiaugu kinnistu maa-ala 06.04.2006 otsus 60
Tellija: Vestman Kinnisvara AS, 13.07.2004.a. nr 697/1-11
Eesmärk: Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine elamu kruntide rajamise tarbeks, ehitusõiguse määramine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) lahendamine ning tehnovõrkude rajamise määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 3,7 ha
Skeem: pdf, tehnovõrk
Võidu prospekt 19 06.04.2006 otsus 58
Tellija: AS AGDECK-AUTO
Eesmärk: Planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine jaekaubanduse, autoteeninduse ja kinnisvara rendi otstarbel; sihtotstarbe muutmine; krundipiiride täpsustamine; heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Lähteülesande muutmine (planeeritava ala pindala vähenemine).
Planeeritava ala pindala: ca 0,4 ha
Skeem: pdf
Puškini tn 59 23.03.2006 otsus 46
Tellija: OÜ HALAVER-TORU 07.02.2005.a, nr 123 /1-11
Eesmärk: Ehitusõiguse määramine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,9 ha
Skeem: pdf