Инициированные 2008
Kangelaste prospekt 29 maa-ala 30.10.2008.a. nr 304
Tellija: Shenon Kinnisvara OÜ
Eesmärk: Kinnistu sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine kaubanduskeskuse ja parkimismaja ehitamiseks. Planeeringuga lahendatakse heakorrastuse, haljastuse ning liiklusskeemi (juurdepääsude ja parkimise) küsimused. Samuti lahendatakse Kangelaste pr ja Daumani tänava liiklussõlm koos juurdepääsudega. Määratakse tehnovõrkude asukohad ning nendega varustamine.
Planeeritava ala pindala: ca 3,1 ha
Vahtra tn 3 maa-ala 30.10.2008.a. nr 301
Tellija: Riigi Kinnisvara AS
Eesmärk: Olemasolevate hoonete lammutamine ning ehitusõiguse määramine uue Politsei ja Päästeameti ühishoone rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse heakorrastuse ja haljastuse ning liiklusskeemi (juurdepääsude ja parkimise) küsimused. Määratakse tehnovõrkude asukohad ning nendega varustamine.
Planeeritava ala pindala: ca 1,1 ha
Skeem: pdf
Joala tn 1 maa-ala 25.09.2008.a. nr 291
Tellija: MTÜ Päästearmee Eestis
Eesmärk: Olemasoleva hoone lammutamine ja uue hoone (kogukonnakeskuse) ehitamiseks ehitusõiguse määramine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ning jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,05 ha
1. Jõe tn 36 maa-ala 14.08.2008 nr 242
Tellija: Narva Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Kogudus
Planeerija: Narva Ehitusprojekt OÜ
Eesmärk: Planeeritava maa-ala krundipiiride määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,01 ha
Puškini tn 3a maa-ala 14.08.2008 nr 240
Tellija: Reljans UÜ
Eesmärk: Planeeritavale maa-alale ehitusõiguse määramine olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks ja selle laiendamiseks üle 33% olemasolevast maapealsest kubatuurist, liiklusskeemi (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, heakorrastuse, haljastuse, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 332 m²
Daumani tn 14 maa-ala 19.06.2008.a. nr 212
Tellija: Blizzard OÜ
Eesmärk: planeeritavale alale ehitusõiguse määramine korterelamu ehitamiseks, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse rajamine, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeringualas tuleb ette näha Puškini tänavalt tuleva juurdepääsu säilimine, võimalusel tuleb juurdepääs lahti kruntida maa-alast.
Planeeritava ala pindala: ca 0,7 ha
Ak. Maslovi tn 5 maa-ala 19.06.2008.a. nr 211
Tellija: Gesti Hotel OÜ
Eesmärk: planeeritavale alale ehitusõiguse määramine korterelamute ehitamiseks, heakorrastuse ja haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,4 ha
Päikese tn 16 maa-ala 19.06.2008.a. nr 210
Tellija: Imege Grupp OÜ
Eesmärk: planeeritavale alale ehitusõiguse määramine ridaelamute ehitamiseks, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,3 ha
Vahtra tn 5 maa-ala 19.06.2008.a. nr 209
Tellija: Ossirianda OÜ
Eesmärk: ehitusõiguse määramine (olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33%), võimalusel krundipiiride muutmine, liikumiskorralduse ja juurdepääsuteede rajamine, heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 1,35 ha
Rakvere 46 maa-ala17.04.2008.a. nr 116
Tellija: Jevgenia Simagina
Eesmärk: Planeeritava ala sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine äripinna (saun) ehitamiseks, heakorrastuse ja haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,1 ha
Kalda tn 12b maa-ala17.04.2008.a. nr 115
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Andruse Hulgikaubandus OÜ
Planeerija: Aleksandra Popova FIE
Eesmärk: Planeeritavale maa-alale olemasoleva hoone rekonstrueerimine ja laiendamine üle 33%, sihtotstarbe täpsustamine ja muutmine, heakorrastuse ja haljastuse rajamine, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,17 ha
Tallinna mnt 35 maa-ala17.04.2008.a. nr 114
Tellija: NAR Kinnisvara OÜ
Eesmärk: Planeeritavale alale ehitusõiguse määramine ärikeskuse ehitamiseks ning võimalusel hilisema liitmisega Kangelaste 2 kaubandus- ka büroopinda hoonega, vajadusel krundipiiride muutmine (kruntide liitmine), liikluskorralduse ja juurdepääsude rajamine, heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,35 ha
Skeem: pdf
Kalda tn 12h, 12f ja 12c maa-alade17.04.2008.a. nr 113
Tellija: Mebservis OÜ
Eesmärk: Planeeritavale alale ehitusõiguse määramine kaupluse ning lao ehitamiseks, sihtotstarbe täpsustamine ja muutmine, heakorrastuse ja haljastuse rajamine, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,5 ha
Sepa tn 10 maa-ala 27.03.2008.a. nr 84
Tellija: Põhja Pealinn OÜ
Eesmärk: planeeritavale alale ehitusõiguse määramine elu- ja äripindade ehitamiseks, vajadusel krundipiiride täpsustamine, heakorrastuse ja haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,2 ha
Tallinna mnt 41 ja selle lähiala (v.a. 4. Roheline 9 ja 9a) 17.01.2008.a. nr 16
Tellija: Astri - Narva AS
Eesmärk: maa-alale ehitusõiguse määramine olemasoleva kaubanduskeskuse laiendamiseks, krundipiiride muutmine, sihtotstarbe täpsustamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine (parkimine, jalakäijate teed), tehnovõrkudega varustamine.
Planeeritava ala pindala: ca 3,8 ha