Установленные 2007
Narva linna Balti Elektrijaama Tuhavälja nr 2 tuulepargi olulise ruumilise mõjuga objekti asukoha valiku teemaplaneeringu 18.12.2007.a. nr 462
Tellija: Narva Elektrijaamad AS
Eesmärk: Asukoha valimine tuulegeneraatorite, juurdepääsuteede ning montaaživäljakute, elektri- ja sideliinide rajamiseks, valve- ja turvasüsteemide ja rajatiste paigaldamiseks.
Planeeritava ala pindala: ca 714 ha
Otsused:
  • algatamise otsus pdf, lisa 1 pdf, lisa 2 pdf
  • lähteülesande muutmine pdf
  • vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine pdf
  • kehtestamise otsus pdf
Skeem: pdf, jpg
Teemaplaneeringu dokumentatsioon: pdf, zip
Planeeringu KSH: pdf
Puškini 64 maa-ala 06.12.2007.a. nr 432
Tellija: OÜ Balti Ehitusteenused, 19.12.2002.a. nr 1-11/864
Eesmärk: Maa-ala kruntideks jagamine ja ehitusõiguse andmine elamute (korruselamud, ridaelamud ja individuaalelamud) ehitamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 5,8 ha
Skeem: pdf, jpg
Joala tn 8 ja selle lähiala 29.11.2007.a. nr 425
Tellija: OÜ Starteron, 15.12.2004.a, nr 1247/1-11
Eesmärk: Maa-alale ehitusõiguse andmine, krundipiiride määramine, pargi korrastamine, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 5 ha
Skeem: pdf
Vihma tn 25 maa-ala 29.11.2007.a. nr 424
Tellija: Jefim Šabarov
Eesmärk: Maa-alale ehitusõiguse andmine, maa-ala kruntideks jaotamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkudega varustamine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,75 ha
Skeem: pdf, jpg, plaan
Kangelaste 37a, 37b, 39a, 39b maa-ala 15.11.2007.a. nr 407
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Ehitusõiguse määramine, krundipiiride muutmine, heakorrastuse, haljastuse liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 2 ha
Skeem: pdf, jpg
Märkused: 2007 a. pdf, pdf, jpg, jpg
Mõisa tänava lõik 15.11.2007.a. nr 399
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Uue teelõigu väljaehitamine; ühenduse loomine Mõisa tn ja Tiimani tn vahel; nähakse ette kõnniteede asukohad, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) lahendamine. Moodustatakse 100% sihtotstarbega liiklusmaakrunt pindalaga 5143 m2. Lahendatakse juurdepääsud korterelamutele, mis piirnevad territooriumiga.
Planeeritava ala pindala: ca 0,5 ha
Skeem: pdf
Kreenholmi 52 ja 54 maa-alad 16.08.2007.a. nr 329
Tellija: VP Market OÜ
Eesmärk: Maa-aladele ehitusõiguse andmine, maa-ala kruntideks jaotamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 1,3 ha
Skeem: pdf
Tähe tn 5 24.05.2007.a. nr 227
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Ehitusõiguse määramine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 2,3 ha
Skeem: pdf, jpg
Tiimani tn 20 05.04.2007.a. nr 113
Tellija: Valerston Grupp OÜ, 22.05.2006.a. nr 686/1-11
Eesmärk: Planeeritavale maa-alalt olemasoleva teenindusmaja likvideerimine ning uue ehitusõiguse andmine kaubandus- ja teenindushoone ehitamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamise lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 1,0 ha
Skeem: pdf, jpg
Linda tn 5 26.01.2007. nr 29
Tellija: OÜ Nibelung, 27.04.2006.a. nr 256/1-11
Eesmärk: Planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine olemasoleva hoone renoveerimiseks ja juurdeehituseks ari- ja büroohoone tarbeks, maa-ala liikluskorralduse, heakorrastuse, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ja varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,4 ha
Skeem: pdf, vaade