Детальные планировки

Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmises
kokkuleppimise kord pdf, Riigi Teataja

Planeeringute dokumentide Maa-ametile (maakatastripidajale) esitamise juhend pdf

Условные обозначения целевого назначения грунтов pdf


Старые схемы детальных планировок города Нарва (pdf):
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015