Kehtestatud 2002
Kangelaste 37, 37a, 37b, 39, 39a, 39b 13.12.2002.a. nr 543/5
Tellija: OÜ NARSIL - finantseerija
Skeem: jpg
Kreenholmi tn 18a 13.12.2002.a. nr 543/5
Tellija: OÜ Kõrgus
Eesmärk: Krundi hoonestusõiguse määramine.
Skeem: jpg
Rahu tn 47 13.12.2002.a. nr 543/5
Tellija: GÜ Severnõi 7 (E. Gasanbekov)
Eesmärk: Krundi hoonestusõiguse määramine.
Skeem: jpg
Rahu tn 4 13.12.2002.a. nr 542/5
Tellija: AS Famar-Desi Vant
Eesmärk: Ehitusõiguse määramine.
Skeem: jpg, jpg
Tallinna mnt 55a 09.10.2002.a. nr 515/63
Tellija: AS Neste Eesti
Eesmärk: Krundi piiride ja ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse lahendamine.
Skeem: pdf, jpg
Hariduse tn 5 18.09.2002.a. nr 503/62
Tellija: AS NTT
Eesmärk: Hoonestusõiguse ja sihtotstarbe määramine, liikluskorralduse lahendamine.
Skeem: jpg
Märkused: Tühistatud 28.10.2004. a. linnavolikogu otsusega nr 129/42.
Vaksali tn 19 13.02.2002.a. nr 416/54
Tellija: OÜ S.V.O. Baltic International
Eesmärk: Maakasutuse piiride täpsustamine, krundi hoonestusõiguse määramine.
Skeem: jpg
Narva Linnasadam 29.05.2002.a. nr 465/59
Tellija: Narva Linnavaraamet
Skeem: pdf, jpg
Rakvere 55 ja Puškini 37, 39 29.05.2002.a. 466/59
Tellija: Eesti Jehhoova TKL
Skeem: jpg
Pikse tn 14 17.04.2002.a. nr 454/58
Tellija: Vladimir Kuzmin
Eesmärk: Ehitusõiguse määramine.
Skeem: jpg
Pikse 4 17.04.2002.a. nr 452/58
Tellija: A. Kozlov
Skeem: jpg
Hariduse tn 18 17.04.2002.a. nr 451/58
Tellija: AS Eesti Telefon
Eesmärk: Olemasoleva maakasutuse piiride korrigeerimine, krundi hoonestusõiguse määramine.
Skeem: pdf
Rakvere tn 23 30.01.2002.a. nr 409/53
Tellija: OÜ Albion Motors
Eesmärk: Ala sihtotstarbe osaline muutmine ja krundi hoonestusõiguse määramine.
Skeem: jpg
Kraavi tn 14 30.01.2002.a. nr 409/53
Tellija: OÜ Asparagos
Skeem: pdf, makett