Kehtestatud 2004
Kerese 46 ja Kerese 72 vahelise maa-ala 17.03.2004.a. nr 42/52
Tellija: Narva Linnamajandusamet, 11.06.2003.a. nr 1-11/401
Eesmärk: Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, krundi ehitusõiguse ning tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 2,9 ha
Skeem: jpg
Rakvere tn 24 17.03.2004.a. nr 41/52
Tellija: Vadim Malõshev
Eesmärk: Ehitusõiguse määramine.
Skeem: jpg
Betooni tn 15 17.03.2004 nr 40/52
Tellija: Liidia Pavlenko, 20.06.2003.a. nr 1-11/419
Eesmärk: Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine ning krundi ehitusõiguse määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,25 ha
Skeem: jpg
Kreenholmi tn 45 25.11.2004.a. 141/44
Tellija: Narva Kutseõppekeskus
Eesmärk: Krundi ehitusõiguse määramine, liiklusskeemi lahendamine.
Skeem: jpg
Energia turg 28.10.2004 131/42
Tellija: Narva Arhitektuuri Amet
Eesmärk: Maakasutuse piiride määratlemine turukaubanduse korraldamiseks. Liikluskorralduse lahendamine.
Skeem: jpg
Puškini tn 56 28.10.2004.a. nr 130/42
Tellija: AS Kaupmees&Ko, 12.04.2004.a. nr 346/1-11
Eesmärk: Krundi hoonestusala piiritlemine, samuti liikluskorralduse ja parkimise lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,9 ha
Skeem: jpg
Rakvere 71 26.08.2004.a. nr 112/38
Tellija: Megastone OÜ, 15.09.2003.a. nr 1-11/589
Eesmärk: Planeeritava krundi ehitusõiguse ning tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 7,0 ha
Skeem: jpg
Siivertsi vana kalmistu 26.08.2004.a. nr 113/38
Tellija: Narva Linnamajandusamet
Eesmärk: Krundi piiride täpsustamine ja hoonestusõiguse määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 17,0 ha
Skeem: jpg
Rahu tn ja Rahu tn 3 vaheline maa-ala 27.05.2004.a. nr 81/35
Tellija: AS Lukoil Eesti
Eesmärk: Ehitusõiguse määramine.
Skeem: jpg
Rahu 36a 27.05.2004.a. nr 79/35
Tellija: V-Mets OÜ, 14.08.2003.a. nr 1-11/528
Eesmärk: Planeeritava krundi ehitusõiguse ning tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 1,4 ha
Skeem: pdf
Linna turg 27.05.2004.a. nr 80/35
Tellija: Narva Arhitektuuri Amet
Eesmärk: Maakasutuse piiride määratlemine turukaubanduse korraldamiseks. Liikluskorralduse lahendamine.
Skeem: gif
Tähe tn 28a 29.04.04.a. nr 57/32
Tellija: Slavik Zahharjan, 16.12.2002.a. nr 1- 11/847
Eesmärk: Ehitusõiguse ja tänavate maa- alade ja liikluskorralduse määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,1 ha
Skeem: jpg
Tallinna mnt 64 29.04.04.a. nr 56/32
Tellija: OÜ Pranko, AS Shell
Eesmärk: Hoonestusõiguse määramine, liikluskorralduse lahendamine.
Skeem: jpg
Kangelaste prospekt 2 26.02.2004.a. nr 21/28
Tellija: OÜ M-NAR
Eesmärk: Hoonestusõiguse ja sihtotstarbe määramine ning krundipiiride muutmine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,1 ha
Skeem: jpg
Kanepi tn 14 26.02.2004.a. nr 22/28
Tellija: OÜ Rändrüütel
Eesmärk: Hoonestusõiguse ja sihtotstarbe määramine, liikluskorralduse lahendamine.
Skeem: gif